Sadbové brambory v prodeji od 12. 3. 2018

Od 12. 3. 2018 začne v prodejně Agritec prodej sadbových brambor za 17 Kč/kg.

Přečtěte si více ...

Postupně budou k dostání níže uvedené odrůdy brambor:

 

Ranost Odrůda Varný typ Popis odrůdy
Velmi rané Anuschka BA Anuschka má výbornou chuť. Je velmi vhodná pro balení. Její pevná konzistence dává vysoký předpoklad uplatnění na trhu i v kuchyni. Anuschka upřednostňuje střední až lepší půdy se stejnoměrným zásobováním vláhou a živinami. Přednost je dána půdám v dobrém stavu. Možnost urychlení předklíčením a pěstováním pod fólií napomáhá rané sklizni a odolnosti hlíz. Patří mezi velmi výnosné odrůdy s vysokým podílem tržních hlíz.
Velmi rané Magda B Magda je odrůda pro letní a podzimní konzum, lze využít i pro úpravu smažením na hranolky. Doporučená spotřeba v období červen – prosinec. Vařené hlízy jsou velmi chutné, pevné konzistence. Velmi vysoké výnosy v nejranějších termínech sklizní, dobrá konzumní kvalita, odolná mechanickému poškození. Magda je odrůda, která není vhodná pro písečné půdy, dobře se jí daří na jílovitých vlhčích půdách, kde dosahuje velmi dobré výsledky. Doporučuje se sadbu předklíčit. Je vhodné použít závlahu a případně porost zakrýt po zasázení netkanou textilií. Je vhodná pro počáteční zpracování na lupínky. Je odolnější proti sledovaným virovým chorobám, má střední odolnost proti plísni bramborové na nati i na hlízách. Je středně odolná proti strupovitosti obecné a je odolná vůči rakovině bramborové rase D1. Hlízy jsou odolné proti mechanickému poškození.
Velmi rané Monika AB Monika je po uvaření pevné konzistence a netmavne. Je určená pro přímý konzum jako příloha. Doporučená spotřeba v období červen – prosinec. Předností odrůdy je velmi rychlá dynamika nárůstu hlíz, vysoký výnos v prvních termínech sklizně vysoká odolnost virovým chorobám, velmi vzhledná, dlouze oválná hlíza. Doporučuje se sadbu předklíčit. Je vhodné použít závlahu a případně porost zakrýt po zasázení netkanou textilií. Při výrobě sadby je důležité správné určení termínu desikace, rychle přerůstá. Četnost hlíz pod trsem se pohybuje kolem 10. Odrůda je středně odolná proti virovým chorobám a plísni bramborové, je rezistentní vůči napadení háďátkem bramborovým patotypu Ro 1, je náchylná vůči napadení rakovinou bramborovou patotypu 1. Je odolná proti napadení strupovitostí obyčejnou, je odolná proti mechanickému poškození. Odrůda Monika je vhodná pro lehké a písčité půdy. Naopak nemá ráda mokré a těžké půdy.
Velmi rané Rosara BA Rosara je velmi raná konzumní odrůda s červenou hladkou slupkou. Má velmi dobrou konzumní stolní hodnotu, dosahuje střední výnosy. Rosara je vysoce odolná vůči virovým chorobám, je vysoko odolná vůči plísni bramborové na nati i na hlízách, je více odolná i proti strupovitosti obyčejné a mechanickému poškození. Je odolná i proti rakovině bramborové i proti háďátku bramborovému. Rosara patří k méně náročným odrůdám, které se daří i bez zvýšené péče.
Rané Adéla AB Adéla v sobě spojuje velký výnos s výbornou chutí. Je pevné struktury, po uvaření netmavne. Odrůda nemá zvláštní nároky na půdu. Dobře využije vyšší hladinu živin v půdě. Je vhodné ji sázet co v nejkratším termínu (začátek dubna). Je vhodná k uskladnění a ke konzumu po celý rok. Hlízy jsou odolné proti mechanickému poškození, proti háďátku bramborovému, proti plísni na nati, virovým chorobám a strupovitosti obecné. Vyznačuje se velkou dormancí – během skladování neklíčí.
Rané Axa AB Axa je raná konzumní odrůda, dosahuje středního výnosu středně velkých hlíz. Žlutomasé vařené hlízy dosahují výborné konzumní kvality, jsou pevné, chutné. Odrůda Axa je odolná virovým chorobám a plísni bramboru v hlízách, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 a rakovině bramboru patotypu D 1, hlízy mají vyšší odolnost k aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru. Podmínkou pro dosažení odpovídajících výnosů je včasná výsadba kvalitně připravené sadby, s důrazem na předkličování či narašování. Hlízy si svojí výbornou konzumní kvalitu hlíz salátového typu drží po celou dobu skladování až do pozdních jarních měsíců.
Rané Belana A Belana je velmi kvalitní pevně vařivá salátová stolní odrůda s velmi dobrou chutí. V syrovém stavu a ani po uvaření dužnina netmavne. U hospodyněk a při průmyslovém zpracování je velmi oblíbená a žádaná. Pro svůj pěkný tvar a slupku je velmi vhodná na praní a loupání. Její velmi dobré vnitřní a vnější kvalitativní vlastnosti určují Belanu jako prémiové zboží u prodejců a znalců brambor. je velmi dobře rezistentní háďátku bramborovému. Belana klade střední nároky na půdu a zajištění vodou. Má být pamatováno na dobrý kulturní stav půdy. Doporučují se pravidelné postřiky proti plísni bramborové v běžných sledech. Typický je pomalejší počáteční růst, proto se doporučuje předklíčení. Belana nasazuje vyšší počet hlíz. Upřednostňují dobré až lepší půdy s rovnoměrným zásobením vláhou a živinami.
Rané Dali BA Dali je raná, velmi chutná konzumní odrůda, vhodná pro dlouhodobé skladování. Hlízy jsou pevné konzistence, po uvaření netmavne. Odrůda Dali se vyznačuje střední až vysokou úrodností. Dali je odolné proti napadení virovými chorobami, rakovině bramborové, háďátku bramborovému i proti strupovitosti obecné. Je středně odolné proti plísni bramborové na nati i na hlízách.
Polorané Antonia AB Antonia v sobě sdružuje vysokou výnosnost, chuťovou kvalitu i schopnost bezproblémového skladování, včetně výborného vzhledu a hladké slupky. Tím splňuje podstatné požadavky pro balení i vlastní obchodování. Má také velmi dobré schopnosti odolávat mechanickému poškození, virovým chorobám, černání a strupovitosti. Antonia upřednostňuje lepší půdy v dobrém stavu a s dobrým vláhovým režimem a přívodem živin. Antonia má výrazné klidové období. Doporučuje se rostliny před zahájením naklíčení probudit teplotním šokem. V zásadě by se rostliny měly před sázením minimálně nechat narašit, popřípadě předklíčit – tak se zajistí rovnoměrné vzcházení. Antonia je ráda za harmonické hnojení.
Polorané Red Anna AB Red Anna je vhodná pro přímý konzum i jako příloha. Po uvaření je příjemné chuti a vůně, má svou typickou až téměř kukuřičnou chuť. Je sytě žluté barvy, středně pevné konzistence, slabě moučnaté. Netmavne po oloupání ani po uvaření. Odrůda poměrně intenzivně kvete. Pomalejší dynamika narůstání hlíz nemá vliv na výši dosahovaných výnosů. Dosahuje vysoké úrody. Je vhodná na uskladnění, doporučená spotřeba je v období září – květen. Odrůda je velmi odolná proti virovým chorobám, je odolná proti rakovině bramborové i proti plísni bramborové na hlízách i nati, je odolná k napadení strupovitostí a také proti napadení háďátkem bramborovým. Red Anna za poslední roky neprojevovala žádné výkyvy a představuje stabilní plodinu.
Typ A - jsou vhodné především do salátů, pro vaření ve slupce na loupačku a jako příloha - mají hlízy po varu pevné, tuhé, lojovaté - nemoučnatí a nerozváří se ani delší dobou varu.
Typ B - jsou vhodné jako univerzální přílohové hodí se do salátů, gulášů, polévek a pro restování - po varu se částečně rozsypávají a mírně moučnatí.
Typ C - jsou vhodné především na přípravu kaší a těsta, používají se na výrobu hranolků, bramboráků, bramborových placek - hlízy po varu moučnatí a rozsypávají se, jsou rozvářivé.

 

O bramborách si můžete přečíst například v Katalogu odrůd brambor registrovaných v ČR.

sadbové brambory - ilustrační foto