Pavelek Martin, Ing. CSc.

vědecký sekretář

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
+420 602 751 924
+ 420 583 382 106
Šumperk
106

Publikace autora

1 Vývoj retrotransposonového markerovacího systému pro analýzu genetické diverzity genofondové kolekce lnu setého (LINUM USSITATISSIMUM L.)
2 Využití pasportních deskriptorů a analýzy obrazu k popisu a hodnocení genových zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.)
3 Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu
4 Směry šlechtění olejného lnu v ČR a nové odrůdy
5 Seed type identification by using image analysis – correlation of nutritive compounds with size, shape and color characteristics
6 Registrace odrůdy: len setý - olejný (Linum usitatissimum L.) cv. AMON
7 Registrace odrůdy přadného lnu RINA
8 Použití digitální analýzy obrazu při hodnocení genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.)
9 Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami
10 Olejný len odrůda Raciol
11 Odrůda nízkolinolenového olejného lnu
12 Obrazová analýza při hodnocení genetických zdrojů lnu setého
13 Nové směry ve šlechtění olejného lnu
14 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
15 Linum usitatissimum L., linseed Amon
16 Kvalita a zpracování vybraných přadných rostlin
17 Klasifikátor ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) ako nenahraditeľný nástroj pre selekciu, klasifikáciu a charakterizáciu genotypov
18 Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
19 Genetic diversity of cultivated flax (Linum usitatissimum L.) germplasm assessed by retrotransposon-based markers
20 Flax and Linseed
21 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
22 Determination of duplicates of accessions in a germplasm collection of flax/linseed by means of digital image analysis
23 Charakterizace genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) a tvorba core kolekce