Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

ředitel

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
Jednatel společnosti
+420 606 762 526
+ 420 583 382 124
Šumperk

Publikace autora

1 Význam zinku ve výživě lnu
2 Vliv zinku na výnos a technologické parametry lnu
3 Vliv rekurentní fenotypové selekce na vybrané hospodářské znaky kmínu kořenného (Carum carvi L.)
4 Vliv preemergentně aplikovaných herbicidů na výnos nažek a kvalitu produkce kmínu kořenného (Carum carvi L.)
5 Vliv pěstitelských podmínek na obsah silic kmínu kořenného (Carum carvi L.)
6 The system of caraway (Carum carvi L.) production in the Czech Republic
7 The system of caraway (Carum carvi L.) production in the Czech Republic
8 Technologie pěstování konopí v ČR včetně herbicidní ochrany
9 Study of Hemp Varieties in Conditions of the Czech Republic
10 Šlechtění kmínu kořenného ve společnosti Agritec
11 Plevele kmínu
12 Pěstování kmínu je náročné
13 Ochrana porostů lnu setého proti plevelům
14 Ochrana miříkovitých druhů proti plevelům
15 Možnosti jarního herbicidního ošetření řepky ozimé
16 Možnosti herbicidní ochrany porostů olejného lnu
17 Metodika posklizňové úpravy semene konopí setého
18 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
19 Metodika pěstování kmínu kořenného
20 Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení
21 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
22 Luskoviny pěstování a užití
23 Herbicidní ochrana porostů kmínu kořenného
24 Herbicidní ochrana lnu setého
25 Dihaploidní produkce přes prašníkovou kulturu v české šlechtitelské linii kmínu (Carum carvi L.)
26 Alternativní plodiny