Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+420 606 762 526
+ 420 583 382 128
Šumperk

Publikace autora

1 Význam zinku ve výživě lnu
2 Vliv zinku na výnos a technologické parametry lnu
3 Vliv rekurentní fenotypové selekce na vybrané hospodářské znaky kmínu kořenného (Carum carvi L.)
4 Vliv preemergentně aplikovaných herbicidů na výnos nažek a kvalitu produkce kmínu kořenného (Carum carvi L.)
5 Vliv pěstitelských podmínek na obsah silic kmínu kořenného (Carum carvi L.)
6 The system of caraway (Carum carvi L.) production in the Czech Republic
7 The system of caraway (Carum carvi L.) production in the Czech Republic
8 Technologie pěstování konopí v ČR včetně herbicidní ochrany
9 Study of Hemp Varieties in Conditions of the Czech Republic
10 Šlechtění kmínu kořenného ve společnosti Agritec
11 Plevele kmínu
12 Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářstv
13 Pěstování kmínu je náročné
14 Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení
15 Ochrana porostů lnu setého proti plevelům
16 Ochrana miříkovitých druhů proti plevelům
17 Možnosti podzimního ošetření ozimé řepky
18 Možnosti podzimního ošetření ozimé řepky
19 Možnosti jarního herbicidního ošetření řepky ozimé
20 Možnosti herbicidní ochrany porostů olejného lnu
21 Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení
22 Metodika posklizňové úpravy semene konopí setého
23 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
24 Metodika pěstování kmínu kořenného
25 Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení
26 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
27 Luskoviny pěstování a užití
28 Jarní ochrana řepky ozimé proti nežádoucímu zaplevelení
29 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
30 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti plevelům
31 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
32 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
33 Herbicidní ochrana porostů kmínu kořenného
34 Herbicidní ochrana lnu setého
35 Herbicidní ochrana kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení
36 Herbicidní ochrana kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení
37 Dihaploidní produkce přes prašníkovou kulturu v české šlechtitelské linii kmínu (Carum carvi L.)
38 Choroby a škůdci luskovin
39 Alternativní plodiny
40 Možnosti herbicidní ochrany ozimé řepky v podzimním období