Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin 2018

Zveme Vás na přednášky k integrované ochraně rostlin, které se budou konat ve dnech 16. – 18. října 2018

Přečtěte si více ...

Program

Prezence od 08:30
Přednášky 09:00–11:30 a 12:00–14:30 s přestávkou na občerstvení.

 

SYSTÉMY INTEGROVANÉ OCHRANY HLAVNÍCH PÍCNÍCH JETELOVIN A TRAV

doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík (Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.), Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří)

INTEGROVANÁ OCHRANA KUKUŘICE PŘED HOUBOVÝMI PATOGENY A ŠKŮDCI

doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík (Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA ŘEPKY PROTI CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM

Ing. Eva Plachká, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANA MÁKU

Ing. Jiří Havel, CSc. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANA BRAMBOR

Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc. (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA LUSKOVIN PROTI PLEVELŮM, CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM

Ing. Marek Seidenglanz, Mgr. Eliška Ondráčková (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA U KMÍNU KOŘENNÉHO

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA U OLEJNÉHO LNU A KONOPÍ

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

Přednášky ze semináře ke stažení v PDF ZDE.

Pozvánka ke stažení v PDF ZDE.

 

Vaši účast prosím potvrďte do 9. 10. 2018
elektronicky na e-mail: bednarova@vupt.cz nebo telefonicky na +420 574 138 811.
Cyklus přednášek Integrovaná ochrana rostlin 2018