GRAND PRIX TECHAGRO 2018 pro Mapy rezistence

„Mapy rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů“ získaly prestižní ocenění GRAND PRIX TECHAGRO.

Na mezinárodním zemědělském veletrhu Techagro 2018 (8. – 12. 4. 2018) v Brně získal náš exponát „Mapy rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů“ prestižní ocenění GRAND PRIX TECHAGRO.

Mapy rezistence jsou dostupné na stránkách Rostlinolékařského portálu

Výsledky výzkumu citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům v České republice, jež jsou zveřejněny na těchto stránkách, vznikly na základě spolupráce odborníků z organizací Agritec Plant Research s.r.o. (Šumperk); Zemědělský výzkum spol. s.r.o. (Troubsko); Mendelova univerzita v Brně; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (Zubří).

Předkládané mapy shrnují výsledky testování citlivosti populací blýskáčků (Meligethes spp.), dřepčíků (Phyllotreta spp.) a krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na vybrané účinné látky ze skupin organofosfátů (chlorpyrifos) a pyrethroidů (cypermethrin, lambda-cyhalothrin a tau-fluvalinát) laboratorní metodou „Adult vial test“ (lahvičkový test, metody IRAC „Insecticide Resistance Action Comittee“). Při testech byla porovnávána citlivost populací odebraných na různých lokalitách v České republice. 

Mapy jsou zpracovány tak, aby mohly přímo sloužit zemědělským odborníkům: státním úřadům, agronomům, zemědělským výzkumníkům, zemědělským poradcům, studentům a pedagogům zemědělských škol a dalším. Pro správnou interpretaci a pochopení výsledků vizualizovaných na mapě doporučujeme seznámit se s kompletními soubory vydanými k jednotlivým testovaným účinným látkám.

Video z Techagra 2018

 

mapy rezistence