Pozvánka na jarní seminář pro pěstitele kmínu (14. 3. 2019)

Český kmín, z.s. ve spolupráci s firmou Agritec Plant Research s.r.o. Vás zve na jarní seminář pro pěstitele kmínu, který se koná 14. března 2019 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

Program semináře

  • Úvod – předseda spolku
  • Rozprava o aktuálních otázkách v pěstování kmínu s předními odborníky na danou problematiku.

Žádáme pěstitele, aby si dopředu připravili dotazy, co je v souvislosti s pěstováním kmínu zajímá.

Během semináře je zajištěno občerstvení.

Po semináři bude následovat
členská schůze členů spolku.

Program členské schůze

  • Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
  • Zpráva o činnosti spolku, zpráva o finančním hospodaření za uplynulý rok
  • Různé

Další informace podá

Členové spolku mají vstup zdarma, pro nečleny vstupné 500_Kč.
Možnost přihlásit se za člena spolku v místě konání. (I v tomto případě vstup zdarma.)

Pozvánka v PDF na stránkách Českého kmínu.

jarní seminář kmínu 2019-03-14