Příležitosti k zapojení do rámcového programu Horizont 2020 – workshop

Agritec Plant Research s.r.o. ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR si Vás dovolují pozvat na workshop Příležitosti k zapojení do rámcového programu Horizont 2020. Datum konání: 12. prosince 2018 od 10:00 do 14:00 v Agritecu.

Přečtěte si více ...

Místo konání: zasedací sál společnosti Agritec, Zemědělská 2520/16, Šumperk

Registrace: od 9:00

Přihlášky: do 6. 12. 2018 na e-mail prokop@agritec.cz

Program: Aktuální informace k výzvám H2020 – Společenské výzvy 2 a 5

Důležité principy přípravy projektu

  • Excelence, dopady, implementace
  • Příprava rozpočtu
  • Práva k duševnímu vlastnictví
  • Zkušenosti s přípravou a řešením projektu H2020

Přednášející: Eva Hillerová, Jana Čejková, Jiří Kotouček, TC AV ČR; Marie Kubáňková, VÚPT Troubsko.

Účast na semináři je zdarma. Během akce bude podáváno občerstvení.

Akce je podpořena z projektů MŠMT LTI18020 (Česká republika v ERA 3 (2018–2021, MSM/LT) a LTI17006 (Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu).

Pro více informací kontaktujte Ing. Prokopa Šmirouse, Ph.D., prokop@agritec.cz nebo 583 382 116.

Ing. Prokop Šmirous, CSc.                                              Ing. Naďa Koníčková

jednatel, v.r.                                                                      zástupkyně ředitele, v.r.

 

Pozvánka v PDF

PDF iconPříležitosti k zapojení do rámcového programu Horizont 2020 - pozvánka