Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

Projekt „Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin“ je přijatým projektem v programu TA ČR Národní centra kompetence (NCK), který je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a na posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Projekt je složen z 8 výzkumných ústavů a 4 komerčních společností, které koordinuje Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Jedná se o jediné NCK v biologických vědách.
Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin - logo
Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin
Číslo projektu: TN01000062

Název projektu:

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

Hlavní řešitel: Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Další účastníci projektu:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Agritec Plant Research s.r.o.
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Agrotest fyto, s.r.o.
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
SEMO a.s.
Vesa Velhartice, a. s.
Ing. Hana Jakešová, CSc.
SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Tisková zpráva

PDF iconBiotechnologické centrum pro genotypování rostlin - tisková zpráva