O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Charakteristika společnosti

AGRITEC – aplikovaný i základní výzkum pro zemědělství, životní prostředí a potravinářství; šlechtění rostlin, množení a prodej osiv, chemických prostředků pro ochranu rostlin, substrátů, krmiv; služby z oblasti biochemie, chemických rozborů, laboratorní a polní testování přípravků, pomocných látek, odrůd; konzultační a poradenské služby.

1. Výzkum Genových zdrojů luskovin, lnu a konopí Geneticko-šlechtitelských metod luskovin, lnu a řepky Biotechnologií luskovin, lnu a řepky Pěstebních technologií hrachu, bobu, lupiny, lnu, konopí, kmínu Integrované ochrany luskovin a lnu 2. Šlechtění a semenářství Novošlechtění lnu, hrachu, bobu, řepky Udržovací šlechtění vlastních a licenčních odrůd Zastupování zahraničních firem pro zkoušení odrůd Výroba, úprava, skladování a uvádění do oběhu osiv luskovin a technických plodin 3. Služby Testování a chemické analýzy anorganických a organických látek, stanovení mykotoxinů Tírenské zpracování stonku lnu a stanovení obsahu a jakosti vlákna Zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro registraci Provozování akreditovaného „Podnikatelského a inovačního Parku“ s pronájmem kancelářských a provozních prostorů 4. Maloobchod a velkoobchod Prodej přípravků na ochranu rostlin Obchod s osivy polních plodin Pěstování a prodej okrasných rostlin, zeleninové sadby, pěstitelských substrátů Prodej krmiv pro domácí a hospodářská zvířata Meristémové množení okrasných rostlin 5. Poradenství Aplikace výsledků výzkumu v zemědělské praxi, nákupu, zpracovatelském průmyslu Přednášková a expertní činnost v oblasti zemědělství Technologické a ekonomické poradenství pro pěstitele, zemědělskou praxi Know­‑how Polní pokusnictví – zkoušky výnosu, biologické a fytopatologické testy. Zkoušení přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek v sytému GEP. GMO – oprávnění pro (1) vnitřní nakládání a (2) uvolňování do životního prostředí (hrách, bob, len). Chemické analýzy obsahových látek v rostlinných komoditách včetně detekce těžkých kovů. Flow­‑cytometrie – stanovení ploidie v rostlinném materiálu. Odborné a ekonomické poradenství pro zemědělce. Participace na řešení projektů u českých grantových agentur (NAZV, MŠMT, TAČR, OPVK, GAČR). Dlouholetá participace v mezinárodních výzkumných projektech (EUREKA, Copernicus, COST, KONTAKT, Norské fondy, EUROSTARS, 7. RP). Co dále nabízíme Vzdělávání studentů (VŠ, SŠ) a specialistů v oblasti moderních technologií šlechtění polních a zahradních plodin, včetně praktické aplikace a legislativy EU (přednášky, exkurse, krátkodobé a dlouhodobé stáže, odborné vedení bakalářských, diplomových a dizertačních prací v dané oblasti). Vybudovaná infrastruktura pro přednášky, terénní práce (polní pokusnictví dle systému GEP) i laboratorní cvičení v oblasti rostlinných biotechnologií. Vzdělávání managementu a technických pracovníků v oblasti zemědělství a ochrany krajiny z hlediska nových technologických a pěstebních systémů – legislativa EU, udržitelnost, ekonomika (semináře, školení, stáže). Integrovaná ochrana rostlin – školení pracovníků v ochraně rostlin, dle zásad legislativy EU a ČR pro získání způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Využití potenciálu ekologického zemědělství pro Olomoucký kraj (spolupráce s Bioinstitutem, o.p.s.; Svazem PRO-BIO, VÚCHS Rapotín, s.r.o.; Univerzita Palackého v Olomouci). Využití specializované zemědělské knihovny a specializovaných přírodovědných a zemědělských databází – (návaznost na projekt Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu), školení studentů a specializovaných pracovníků, managementu v orientaci na vhodné zdroje. Zaměstnání VŠ absolventů z přírodovědeckých a zemědělských oborů se vstupní podporou regionálních nebo EU zdrojů. Pořádání odborných konferencí a workshopů na mezinárodní úrovni – k dispozici veškerá infrastruktura, komfortní zázemí včetně ubytovacích kapacit a četné zkušenosti s organizací akcí tohoto typu (možnost pronájmu prostor včetně zapůjčení techniky).