O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům

Klasickými metodami a postupy genového inženýrství vytvořit non-GM a GM linie luskovin s kumulovanými geny rezistence (viry, houbové choroby, hmyzí škůdci), tyto materiály komplexně charakterizovat a předat k odrůdové finalizaci šlechtitelským subjektům.

Klíčová slova: grain legumes; pea; faba bean; conventional breeding methods; gene engineering; GM-crops; resistant lines; viruses; fungal pathogens; insect pests QI91A229 Poskytovatel: MZe, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2009–2013. Další řešitelé projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta; Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta; SEMO a.s.