Osoby

Bartoňová Vladimíra technik Oddělení luskovin a technických plodin bartonova@agritec.cz +420 583 382 107
Bjelková Marie, Ing., Ph.D. vedoucí oddělení Oddělení luskovin a technických plodin bjelkova@agritec.cz +420 728 270 748 + 420 583 382 105
Dostálová Radmila, Ing. výzkumný pracovník Oddělení luskovin a technických plodin dostalova@agritec.cz +420 721 095 653 + 420 583 382 302
Heděnec Tomáš Oddělení luskovin a technických plodin +420 583 382 303, 304
Kašparová Bohdana Oddělení luskovin a technických plodin +420 583 382 107
Mátychová Martina, Bc. technik Oddělení luskovin a technických plodin +420 583 382 107
Mynářová Kristýna Oddělení luskovin a technických plodin
Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D. výzkumný pracovník Oddělení luskovin a technických plodin prokopova@agritec.cz +420 725 936 819 +420 582 382 125
Vachatová Marie Oddělení luskovin a technických plodin vachatova@agritec.cz + 420 583 382 304
Vicenec Stanislav technik Oddělení luskovin a technických plodin +420 606 700 979 + 420 583 382 107
Vyrlanová Věra Oddělení luskovin a technických plodin