O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Projekty ukončené

Informace o projektech a výsledcích jsou veřejně dostupné a vyhledatelné na stránkách: Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI).

RIV – výsledky VaVaI

CEP – projekty VaVaI

 

 

Projekty AV ČR – ukončené

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

 

IBS4055014 Radiophytoremediace a radiophytomonitoring

Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR), Hlavní příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Období řešení projektu: 2000-2004.

 

Projekty GA ČR – ukončené

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

 

GA501/94/1039 Vývoj, zrání a konverze somatických embryí sóje - fyziologie a biochemie procesu

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1994-1996.

 

GA503/93/0034 Elektroforetické testování odrůd hrachu (Pisum sativum L.).

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1993-1995.

 

GA506/94/1804 Genetické inženýrství a in vitro kultury Pisum sativum a Vigna unguiculata

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, Období řešení projektu: 1994-1996.

 

GA521/97/1135 Inzerční mutageneze u lnu

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, Období řešení projektu: 1997-1999.

 

GA522/02/1227 Regulační aspekty přímé somatické embryogeneze u hrachu (Pisum sativum L.)

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2002-2004.

 

GA522/96/1101 Fyziologické aspekty akumulace rezervních látek v semeni hrachů se zvýšeným obsahem škrobu a amylosy

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996-1998.

 

GA525/02/1502 Pěstitelské technologie a jejich vliv na obsah rizikových kontaminantů v semeni hrachu a lnu

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2002-2004.

 

GV206/96/K188 Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Období řešení projektu: 1996-2001.

 

GV521/96/K117 Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Období řešení projektu: 1996-2001.

 

Projekty MŠMT – ukončené

Agritec Plant Research s.r.o.

 

EE2.3.35.0013 Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2012-2014.

Webové stránky projektu: http://www.popularizaceapr.cz/

 

EE2.4.31.0026 Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Období řešení projektu: 2012-2014.

Webové stránky projektu: http://www.inovacezvt.cz/

 

LD11053 Minerální obohacení vybraných rostlinných komodit a eliminace kadmia pro produkci krmiv a potravin

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2011-2014

 

LA08011 Přenos nejnovějších technologií pro pěstování a šlechtění luskovin - EU program GL-TTP.

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2008-2010.

 

ME10006 Genově specifické molekulární markery pro šlechtění hrachu (Pisum sativum L.) na rezistenci ke kořenovým houbovým chorobám rodu Fusarium.

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2010-2012.

 

ME10062 Vývoj introgresních linií hrachu nesoucích chromosomální fragmenty planého hrachu (Pisum fulvum/P. elatius) na genetickém pozadí kulturního hrachu setého (Pisum sativum L.): Nástroj pro identifikaci nových vlastností.

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2010-2012.

 

1P05ME800 Možnost použití cílových genů v transformaci přadného a olejného lnu

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2005-2008.

 

2B06087 Semeno lnu pro zdraví člověka

Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2006-2011.

 

Projekty MZe – ukončené

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

 

QI91A229 Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům.

Poskytovatel: MZe, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2009-2013.

 

QI92A143 Výzkum vhodných odrůd a nového způsobu zpracování olejného lnu (Linum usitatissimum L.) pro nepotravinářské a energetické využití

Poskytovatel: MZe, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2009-2013.

 

EP0960986045 Testování vybraných genotypů rodu Lupinus L. v různých výrobních oblastech ČR.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996-1998.

 

EP0960996046 Zlepšení rezistence hrachu k houbovým patogenům prostřednictvím biotechnologických a konvenčních metod

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996-1999.

 

EP0960996047 Inovace šlechtitelských metod hrachu, rozšiřujících genetickou diverzitu, ve vztahu k výnosovým parametrům, výnosové stabilitě a kvalitě.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996-1999.

 

EP0960996048 Studium agronomických prvků pěstování hrachu - imobilizace minerálního dusíku, integrovaná ochrana proti chorobám a plevelům

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996-1999.

 

EP0960996049 Výzkum geneticko-šlechtitelských metod lnu pro tvorbu odrůd s diferencovaným použitím

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996-1999.

 

EP0960996297 Agrotechnologie olejného lnu v marginálních oblastech s využitím produkce pro průmyslové a energetické účely

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996-1999.

 

EP0960996298 Vhodnost pěstování konopí pro průmyslové využití v České republice

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996-1999.

 

EP7043 Studium biodiverzity kmínu kořenného (Carum carvi L.) a jeho využití v integrované rostlinné produkci.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1997-2000.

 

EP7044 Prašníková a mikrosporová kultura u lnu, jejich vývoj a porovnání účinnosti

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1997-2000.

 

EP9163 Šlechtění hrachu (Pisum sativum L.) na vysoký obsah amylosy pro průmyslové využití

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1999-2002.

 

EP9165 Rezistence hrachu proti padlí (Erysiphe pisi)

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1999-2002.

 

EP9167 Len (Linum usitatissimum L.) v pohledu netradičního pěstování s využitím nových pěstitelských a sklizńových postupů

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1999-2002.

 

IE0930952463 Tvorba rezistentních genotypů hrachu a bobu se zlepšenou kvalitou a optimální morfologickou stavbou

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1993-1995.

 

IE0930952464 Pěstitelské postupy, ochrana a sklizeň olejného a potravinářského lnu

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1993-1995.

 

IE0930952465 Tvorba rezistentních genotypů lnu se zlepšenou kvalitou

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1993-1995.

 

IE0930953142 Testování genetických zdrojů lnu pro perpektivní šlechtitelské cíle

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1993-1995.

 

IE0940964033 Produkce dihaploidů prašníkovou kulturou u lnu (Linum usitatissimum L.)

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1994-1996.

 

QC0056 Vývoj metod pro identifikaci a monitorování transgenů v rostlinných materiálech a odvozených produktech

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 2000-2004.

 

QC1122 Ověření stability molekulárních markerů hrachu (Pisum sativum L.) pro exaktní identifikaci odrůd

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2001-2005.

 

QC1361 Vývoj metody pro kvantifikaci houbových patogenů na bázi RealTime PCR

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 2001-2005.

 

QC1362 Příprava návrhu pro hodnocení rizika GMO pro účely zákona o GMO a včetně modelového řešení u vybraných organismů a vytypování rizikových oblastí

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 2001-2005.

 

QD0129 Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Období řešení projektu: 2000-2005.

 

QD1143 Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně, Období řešení projektu: 2001-2005.

 

QD1350 Vývoj komplexních systémů ochrany proti významným chorobám a škůdcům obilnin, řepky a hrachu s cílem širokého uplatnění integrovaných způsobů ochrany.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 2001-2004.

 

QE0046 Tvorba genotypu polního a dřeňového hrachu s komplexní odolností vůči třem patogenům současně a zavedení rutinní metody transformace hrachu

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2000-2005.

 

QE0052 Inovace šlechtitelských postupů u řepky ozimé s využitím zlepšených výchozích materiálů a biotechnologických metod

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 2000-2004.

 

QE1123 Zvyšování konkurence schopnosti odrůd lnu (Linum usitatissimum L.) a diverzifikace jejich užití šlechtěním klasickými a biotechnologickými postupy.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2001-2005.

 

QF3068 Integrovaná pěstební technologie přadného lnu s ohledem na jeho nové průmyslové užití

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2003-2007.

 

QF3070 Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2003-2007.

 

QF3071 Využití unikátních zdrojů rezistence hrachu s kumulovanými geny (Fw,Fnw,En,mo,er-1,sbm1) a zdrojů odolnosti proti patogenní houbě Fusarium solani f. sp. pisi ke zlepšení zdravotního stavu českého novošlechtění hrachu.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2003-2007.

 

QF3072 Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2003-2007.

 

QF4056 Využití stávajících odrůd kmínu kořenného (Carum carvi L.) a nových metod v jeho šlechtění pro zvýšení kvalitativních a kvantitativních parametrů.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2004-2007.

 

QF4058 Možnosti perspektivního využití bobu v trvale udržitelném zemědělství

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2004-2007.

 

QH81218 Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2008-2012.

 

QH81219 Rozšíření technologie pěstování konopí setého (Cannabis sativa L.)pro využití biomasy a semene.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2008-2012.

 

QH82027 Inovace technologie pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství a jejich vliv na vybrané charakteristiky půdy se zaměřením na koloběh dusíku

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2008-2012.

 

1B44008 Výzkum a inovace metod integrované ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti vybraným hmyzím škůdcům

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2004-2008.

 

1G46061 Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 2004-2008.

 

Projekty TA ČR – ukončené

Agritec Plant Research s.r.o.

 

ME10006 Genově specifické molekulární markery pro šlechtění hrachu (Pisum sativum L.) na rezistenci ke kořenovým houbovým chorobám rodu Fusarium.

Období řešení projektu: 2010-2012. Příjemce: Agritec Plant Research s.r.o. Řešitel: Ing. Petr Smýkal, Ph.D.

Cíl řešení: A) Identifikace genu Fw, zodpovídajícího za úplnou rezistenci k fuzáriovému vadnutí (Fusarium oxysporum f.sp. pisi - rase 1). B) Ověření hypotézy, že FRR2 lokus rezistence ke kořenové fuzáriové spále hrachu (Fusarium solani), odpovídá genům DRR206, pI39.