Publikace

2021

Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

ŠKARPA, P.; ŠKOLNÍKOVÁ, M.; ANTOŠOVSKÝ, J.; HORKÝ, P.; SMÝKALOVÁ, I.; HORÁČEK, J.; DOSTÁLOVÁ, R.; KOZÁKOVÁ, Z. Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization. Plants 2021, 10, 1608. https://doi.org/10.3390/plants10081608

hrách
článek v odborném periodiku
2021

Pěstování lupiny a citlivost k antraknóze

Ondráčková Eliška, Mgr.

ONDRÁČKOVÁ Eliška. Pěstování lupiny a citlivost k antraknóze. Zprávy APZL, 2021(1), 1–4 . ISSN 1804-5863

lupina
ostatní
2021

Assessment of the Harlequin Ladybird's (Harmonia Axyridis) Resistance to the Most Commonly Used Active Substances in Insecticides

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2021

Caraway (Carum carvi L.): Anther Culture and Production of DH Plants Caraway

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

We describe the production of doubled haploids through anther culture in caraway. Induction conditions for the cultivation of donor plants, anther collection, composition of culture media, and physical induction conditions for embryogenesis have been described. As a result, responsive lines with numerous haploid embryo production were obtained, which after colchicine treatment became fertile. From a practical point of view, two doubled haploid populations are tested under field conditions

Agritec Plant Research s.r.o., kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2021

Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Bajerová Romana, Bc.

SEIDENGLANZ Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, María MUÑOZ, Ján TÁNCIK, Peter BOKOR, Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Jiří HAVEL, František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Leona VÍCHOVÁ, Pavel TÓTH a Romana BAJEROVÁ. Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům. Úroda. 2021, 69(7), s. 56–61. ISSN 0139-6013.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Sklizeň olejného lnu bez desikace

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

ŠMIROUS Prokop, Marie BJELKOVÁ a Václav KEPRT. Sklizeň olejného lnu bez desikace. Úroda. 2021, 69(7), s. 48–50. ISSN 0139-6013.

Agritec Plant Research s.r.o., len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

SEIDENGLANZ Marek, María MUÑOZ a Jaroslav ŠAFÁŘ. Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet. Úroda. 2021, 69(7), s. 41–45. ISSN 0139-6013.

Agritec Plant Research s.r.o., výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

ŠAFÁŘ Jaroslav a Marek SEIDENGLANZ. Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé. Agromanuál. 2021, 16(6), 52–54. ISSN 1801-7673.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

ŠAFÁŘ Jaroslav, Eva PLACHKÁ, Jana POSLUŠNÁ a Marek SEIDENGLANZ. Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky. Agromanuál. 2021, 16(4), 58–61. ISSN 1801-7673.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka
článek v periodiku (ostatní)
2021

Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý – potenciální škůdci nejen řepky?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ Eva, Marek SEIDENGLANZ, Aneta NEČASOVÁ, Žaneta PRAŽANOVÁ. Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý – potenciální škůdci nejen řepky?. Agromanuál. 2021, 16(5), 64–65. ISSN 1801-7673.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka
článek v periodiku (ostatní)
2021

Má pěstování LAKR v České republice budoucnost? Ano, nebo ne?

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

ŠMIROUS, Prokop. Má pěstování LAKR v České republice budoucnost? Ano, nebo ne? Úroda. 2021, 69(5), s. 8. ISSN 0139-6013.

Agritec Plant Research s.r.o., výzkum
článek v periodiku (ostatní)
2021

Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Bajerová Romana, Bc.

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, María MUÑOZ ARBELÁEZ, Romana BAJEROVÁ, Eva HRUDOVÁ, Jiří HAVEL a Pavel KOLAŘÍK. Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku. Řepka: odborná příloha časopisu Úroda. 2021, 69(4), 24–28. ISSN 0139-6013.

brukev řepka
článek v periodiku (ostatní)
2016

Registrace odrůdy hrachu Johan

Dostálová Radmila, Ing.

Hasalová Ivana

Dle rozhodnutí ÚKZÚZ byla registrována odrůda dřeňového hrachu Johan.

hrách
odrůda
2016

Odrůda řepky ozimé OREX

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktor

Nová odrůda řepky ozimé vyvinutá s využitím biotechnologických postupů (in vitro regenerace, dihaploidizace).

brukev řepka
odrůda
2016

Odrůda řepky ozimé OCEANIA

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktor

Liniová odrůda ozimé řepky vyvinutá pomocí tradičních šlechtitelských metod.

brukev řepka
odrůda
2016

Odrůda olejného lnu Agriol

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

Odrůda k produkci semene, na výrobu stolního oleje, pro využití v racionální výživě, v pekárenském průmyslu. Pozdní odrůda olejného lnu, středně modrá barva květu, žlutá barva semene, hmotnost tisíce semen nízká až střední, nadprůměrný výnos semene a tuku o 15–20 % vyšší oproti standardním odrůdám, obsah tuku vysoký, změněná skladba mastných kyselin, velmi nízký obsah kyseliny alfa-linolenové, velmi vysoký obsah kyseliny linolové.

len olejný AGRIOL
odrůda
2017

Registrace odrůdy olejného lnu - AGRAM

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

Agram je raná odrůda olejného lnu. Rostliny nízké až středně vysoké. Barva květu středně modrá, barva semene hnědá, hmotnost tisíce semen středně vysoká. V rámci sortimentu potravinářských odrůd výnos semene a tuku vysoký. Obsah tuku vysoký, skladba mastných kyselin změněna, jodové číslo středně vysoké. Obsah kyseliny alfa-linolenové a linolové středně vysoký.

len olejný AGRAM
odrůda
2017

Odrůda řepky ozimé ORION

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Liniová odrůda ozimé řepky vyvinutá pomocí tradičních šlechtitelských metod.

brukev řepka
odrůda
2018

Odrůda řepky ozimé SONYX

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktor

Liniová odrůda řepky olejky ozimé (Brassica napus) registrovaná v roce 2017.

odrůda
2018

Odrůda řepky ozimé ORNAMENT

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktor

Liniová odrůda řepky olejky ozimé registrovaná v roce 2017 na Slovensku.

odrůda

Stránky