Publikace

2015

Flax and Linseed

Pavelek Martin, Ing. CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Tejklová Eva, RNDr.

Industrial Crops: Breeding for BioEnergy and Bioproducts. New York: Springer, 2015, 233–263. Handbook of Plant Breeding, Vol. 9. DOI: 10.1007/978-1-4939-1447-0_11. ISBN 978-1-4939-1446-3

len, lněné semeno, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2015

Vliv hnojení na obsah kadmia v semenech máku setého (Papaver somniferum L.)

Větrovcová Martina, Ing., Poslušná Jana, Ing.

HAVEL, J., PLACHKÁ, E., CIHLÁŘ, P., KOLAŘÍK, P., BARNET, M.

Úroda. 2015, 63(12), vědecká příloha časopisu [CD], s. 391–394. ISSN 0139-6013.

mák, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Ondráčková Eliška, Mgr., Větrovcová Martina, Ing.

Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu [CD]

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M.

Úroda. 2015, 63(4), 66–70. ISSN 0139-6013.

ochrana rostlin, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing.

Úroda. 2015, 63(5), 78–84. ISSN 0139-6013.

integrovaná ochrana, luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2016

Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Hochman Miroslav, Ing., Huňady Igor, Ing.

Úroda, 2016, 64(1), 56-58. ISSN 0139-6013.

bob; vikev, hrách, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Hlavjenka Vojtěch, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P.

Rostlinolékař, Vol. 26, No. 02, 23–26. ISSN 1211-3565.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Škůdci technického konopí

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Úroda. 2015, 63(6), 44–46. ISSN 0139-6013.

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Ochrana proti škůdcům olejného lnu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Úroda. 2015, 63(12), 36–38. ISSN 0139-6013.

len, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rostlinolékař. 2015, 26(5), 34–35. ISSN 1211-3565.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Důležití škůdci kmínu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Úroda. 2015, 63(5), 65–68. ISSN 0139-6013

kmín kořenný
článek v odborném periodiku
2015

Chemická ochrana a fomové černání stonku řepky

Poslušná Jana, Ing.

RYŠÁNEK, Pavel, Jan KAZDA, Jana MAZÁKOVÁ, Eva PLACHKÁ, Tomáš SPITZER, Radovan POKORNÝ

Úroda. 2015, 63(6), 55–58. ISSN 0139-6013.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Testování citlivosti Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům do řepky

Poslušná Jana, Ing.

PLACHKÁ, E.

Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu, 207–210. ISSN 0139-6013.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Význam genové banky pro zachování genetické diverzity šlechtění hrachu (Pisum sativum L.)

Huňady Igor, Ing., Ludvíková Michaela, Ing., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

Hýbl M., Smýkal P.

Úroda. 2015, 63(12), vědecká příloha časopisu, 147–150. ISSN 0139-6013

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

REP-PCR typing of Staphylococcus spp. strains in meat paste production line and identification of their origin

Manga Ivan, Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc., Nejeschlebová Ludmila

KLIMEŠOVÁ M., KOLÁČKOVÁ I.

Potravinarstvo, 2015, 9(1): 166–173.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Microbial contamination of spices used in production of meat products

Vyletělová Marcela, Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Manga Ivan, Nejeschlebová Ludmila, Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

KOLÁČKOVÁ I.

Potravinarstvo, 2015, 9(1): 154–159.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M.

Plant Protection Science. Vol. 51. No. 1:13-32. doi: 10.17221/34/2014-PP

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., BERNARDOVÁ, M.

Plant Protection Science, 2015, 51(2): 94-107. ISSN 1212-2580. [WOS:000354769600007]

ochrana rostlin, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Cytokinin profiling of long-term in vitro pea (Pisum sativum L.) shoot cultures

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Cvečková Magdalena, RNDr., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

PLAČKOVÁ, Lenka, Jakub HRDLIČKA, Ondřej NOVÁK a Karel DOLEŽAL

Plant Growth Regulation. Roč. 77, č. 2, s. 125–132. ISSN 0167-6903, 1573-5087. Dostupné z: doi:10.1007/s10725-015-0044-z. [WOS:000362688300003]

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Transgenic flax/linseed (Linum usitatissimum L.) – expectations and reality

Ludvíková Michaela, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2015, 51(4), 123–141. ISSN 1212-197. Dostupné z: doi:10.17221/104/2015-CJGPB. [WOS:000365986200001]

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky