Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH, Marek SEIDENGLANZ a Pavel KOLAŘÍK. Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli. Agromanuál. 2016, 11(7), 38. ISSN 1801-7673.

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...