Přečtěte si více

Cílem projektu je monitoring výskytu a vývoje rezistence blýskáčků vůči insekticidům pro potřeby státní správy.
Cílem projektu je podpora domácí produkce bezpečného a zdravotně nezávadného výsekového masa a polotovarů, rozšíření produkce o balené výrobky, které při skladování a prodeji omezují možnou kontaminaci nežádoucími kmeny MRSA a tím omezit jejich šíření v humánní populaci i do prostředí.
Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
vybavení knihoven partnerů projektu zahraničními databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech
Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky
Cílem projektu je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje (VaV) a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky.

Stránky