Huňady Igor, Ing.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
bývalý zaměstnanec

Publikace autora

1 Význam genové banky pro zachování genetické diverzity šlechtění hrachu (Pisum sativum L.)
2 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
3 Využití luskovinoobilních směsek ke zlepšení půdní úrodnosti
4 Využití luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
5 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
6 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
7 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
8 Šlechtitelská linie 05 L04 00353
9 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
10 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
11 Potential of Legume-Cereal Intercropping for Increasing Yields and Yield Stability for Self-Sufficiency with Animal Fodder in Organic Farming
12 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
13 Possibilities of legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder in organic farming
14 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
15 Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
16 Možnosti získání genetických zdrojů rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. u bobu (Vicia faba L.)
17 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
18 Metodika pěstování bělokvětého bobu
19 Luskoviny pěstování a užití
20 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
21 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
22 Houbové choroby na semenech hrachu z luskovinoobilných směsek
23 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
24 Faba bean (Vicia faba L.) breeding for resistance to anthracnose (Ascochyta fabae Speg.) in the Czech Republic
25 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus
26 Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt