Ondráčková Eliška, Mgr.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
+420 770 104 371
+ 420 583 382 133

Publikace autora

1 Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita
2 Význam využívání přirozených obranných mechanismů rostlin poroste
3 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
4 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
5 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
6 Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin
7 Výsledky fungicidních pokusů v máku v roce 2017
8 Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku
9 The use of entomopathogenic fungi in biological control of pests
10 The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs
11 Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas
12 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3
13 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
14 Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního
15 Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářstv
16 Pěstování lupiny a citlivost k antraknóze
17 Pěstování a výskyt škodlivých patogenů na porostech sóje
18 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
19 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
20 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
21 Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015
22 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
23 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
24 Ochrana hrachu proti strupovitosti
25 Nejčastější choroby lnu v České republice
26 Mykoflora kořenových a krčkových hnilob kmínu kořenného
27 Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana
28 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
29 Metodika ochrany žita proti námelovitosti
30 Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys
31 Luskoviny pěstování a užití
32 Listová skvrnitost bobu
33 Kořenové hniloby sóje
34 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
35 Integrovaná ochrana luskovin proti hubovým chorobám
36 Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám
37 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
38 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
39 Houbové choroby na semenech hrachu z luskovinoobilných směsek
40 Houbové choroby lupiny a fungicidní ochrana v roce 2014
41 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
42 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
43 Citlivost odrůd hrachu k abiotickému a biotickému stresu
44 Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt
45 Choroby lupiny
46 Choroby a škůdci luskovin
47 Choroby a škůdci kmínu
48 Biologické ošetření osiva obilnin
49 Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám
50 Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub
51 Biologická ochrana hrachu
52 Application of HPCCC Combined with Polymeric Resins and HPLC for the Separation of Cyclic Lipopeptides Muscotoxins A-C and Their Antimicrobial Activity
53 Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám