Ondráčková Eliška, Mgr.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
+420 770 104 371
+ 420 583 382 133

Publikace autora

1 Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita
2 Význam využívání přirozených obranných mechanismů rostlin poroste
3 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
4 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
5 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
6 Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin
7 Výsledky fungicidních pokusů v máku v roce 2017
8 Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku
9 Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství
10 The use of entomopathogenic fungi in biological control of pests
11 The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs
12 Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas
13 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3
14 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
15 Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního
16 Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářstv
17 Pěstování lupiny a citlivost k antraknóze
18 Pěstování a výskyt škodlivých patogenů na porostech sóje
19 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
20 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
21 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
22 Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015
23 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
24 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
25 Ochrana hrachu proti strupovitosti
26 Nejčastější choroby lnu v České republice
27 Mykoflora kořenových a krčkových hnilob kmínu kořenného
28 Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana
29 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
30 Metodika ochrany žita proti námelovitosti
31 Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys
32 Luskoviny pěstování a užití
33 Listová skvrnitost bobu
34 Kořenové hniloby sóje
35 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
36 Integrovaná ochrana luskovin proti hubovým chorobám
37 Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám
38 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
39 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
40 Houbové choroby na semenech hrachu z luskovinoobilných směsek
41 Houbové choroby lupiny a fungicidní ochrana v roce 2014
42 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
43 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
44 Citlivost odrůd hrachu k abiotickému a biotickému stresu
45 Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt
46 Choroby lupiny
47 Choroby a škůdci luskovin
48 Choroby a škůdci kmínu
49 Biologické ošetření osiva obilnin
50 Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám
51 Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub
52 Biologická ochrana hrachu
53 Application of HPCCC Combined with Polymeric Resins and HPLC for the Separation of Cyclic Lipopeptides Muscotoxins A-C and Their Antimicrobial Activity
54 Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám