Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
bývalý zaměstnanec

Publikace autora

1 Význam zinku ve výživě lnu
2 Vliv zinku na výnos a technologické parametry lnu
3 Vliv rekurentní fenotypové selekce na vybrané hospodářské znaky kmínu kořenného (Carum carvi L.)
4 Vliv preemergentně aplikovaných herbicidů na výnos nažek a kvalitu produkce kmínu kořenného (Carum carvi L.)
5 Vliv pěstitelských podmínek na obsah silic kmínu kořenného (Carum carvi L.)
6 The system of caraway (Carum carvi L.) production in the Czech Republic
7 The system of caraway (Carum carvi L.) production in the Czech Republic
8 Technologie pěstování konopí v ČR včetně herbicidní ochrany
9 Study of Hemp Varieties in Conditions of the Czech Republic
10 Šlechtění kmínu kořenného ve společnosti Agritec
11 Plevele kmínu
12 Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářstv
13 Pěstování kmínu je náročné
14 Ochrana porostů řepky ozimé proti plevelům v jarním období
15 Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení
16 Ochrana porostů lnu setého proti plevelům
17 Ochrana miříkovitých druhů proti plevelům
18 Možnosti podzimního ošetření ozimé řepky
19 Možnosti podzimního ošetření ozimé řepky
20 Možnosti jarního herbicidního ošetření řepky ozimé
21 Možnosti herbicidní ochrany porostů olejného lnu
22 Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení
23 Metodika posklizňové úpravy semene konopí setého
24 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
25 Metodika pěstování kmínu kořenného
26 Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení
27 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
28 Luskoviny pěstování a užití
29 Jarní ochrana řepky ozimé proti nežádoucímu zaplevelení
30 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
31 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti plevelům
32 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
33 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
34 Herbicidní ochrana porostů kmínu kořenného
35 Herbicidní ochrana lnu setého
36 Herbicidní ochrana kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení
37 Herbicidní ochrana kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení
38 Dihaploidní produkce přes prašníkovou kulturu v české šlechtitelské linii kmínu (Carum carvi L.)
39 Choroby a škůdci luskovin
40 Alternativní plodiny
41 Možnosti herbicidní ochrany ozimé řepky v podzimním období