Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin

Publikace autora

1 Význam využívání přirozených obranných mechanismů rostlin poroste
2 Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu
3 Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd
4 The effects of novel synthetic cytokinin derivatives and endogenous cytokinins on the in vitro growth responses of hemp (Cannabis sativa L.) explants
5 Research of Genetic Polymorphism Species Linumu sitatissimum L. on a Basis a RAPD-Method
6 Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů
7 Phytochelatin levels in cell suspension cultures of two flax (Linum usitatissimum L.) varieties under cadmium stress
8 Metodika testování toxicity těžkých kovů pomocí suspenzních kultur konopí setého (Cannabis sativa ssp. sativa L.)
9 Metodika agrobakteriální genetické transformace lnu (Linum usiatissimum L.)
10 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
11 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
12 Genové zdroje lnu setého a možnosti jejich využití
13 Flax (Linum usitatissimum L.) transformation with heavy metal binding protein genes
14 Enhanced accumulation of Cadmium in Linum ussitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein α-domain as a fusion to β-glucuronidase gene protein
15 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
16 Biolistická metoda genetické transformace u hrachu a lnu
17 The use of phosphomannose isomerase selection system for Agrobacterium-mediated transformation of tobacco and flax aimed for phytoremediation