Publications

2021

Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

hrách
článek v odborném periodiku
2021

Pěstování lupiny a citlivost k antraknóze

Ondráčková Eliška, Mgr.

lupina
ostatní
2021

Assessment of the Harlequin Ladybird's (Harmonia Axyridis) Resistance to the Most Commonly Used Active Substances in Insecticides

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2021

Caraway (Carum carvi L.): Anther Culture and Production of DH Plants Caraway

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
We describe the production of doubled haploids through anther culture in caraway. Induction conditions for the cultivation of donor plants, anther collection, composition of culture media, and physical induction conditions for embryogenesis have been described. As a result, responsive lines with numerous haploid embryo production were obtained, which after colchicine treatment became fertile. From a practical point of view, two doubled haploid populations are tested under field conditions článek v odborném periodiku
2021

Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Bajerová Romana, Bc.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Sklizeň olejného lnu bez desikace

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka
článek v periodiku (ostatní)
2021

Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý – potenciální škůdci nejen řepky?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka
článek v periodiku (ostatní)
2021

Má pěstování LAKR v České republice budoucnost? Ano, nebo ne?

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., výzkum
článek v periodiku (ostatní)
2021

Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Bajerová Romana, Bc.

brukev řepka
článek v periodiku (ostatní)
2016

Registrace odrůdy hrachu Johan

Dostálová Radmila, Ing.

Hasalová Ivanahrách
odrůda
2016

Odrůda řepky ozimé OREX

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktorbrukev řepka
odrůda
2016

Odrůda řepky ozimé OCEANIA

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktorbrukev řepka
odrůda
2016

Odrůda olejného lnu Agriol

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

len olejný AGRIOL
odrůda
2017

Registrace odrůdy olejného lnu - AGRAM

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

len olejný AGRAM
odrůda
2017

Odrůda řepky ozimé ORION

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

brukev řepka
odrůda
2018

Odrůda řepky ozimé SONYX

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktor
odrůda
2018

Odrůda řepky ozimé ORNAMENT

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktor
odrůda

Pages