Publications

2016

Odrůda řepky ozimé OCEANIA

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktorbrukev řepka
odrůda
2016

Odrůda olejného lnu Agriol

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

len olejný AGRIOL
odrůda
2017

Registrace odrůdy olejného lnu - AGRAM

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

len olejný AGRAM
odrůda
2017

Odrůda řepky ozimé ORION

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

brukev řepka
odrůda
2018

Odrůda řepky ozimé SONYX

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktor
odrůda
2018

Odrůda řepky ozimé ORNAMENT

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktor
odrůda
2018

Odrůda řepky ozimé ORAVA

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Vrbovský Viktor
odrůda
2021

Bob jako perspektivní plodina na tuzemských polích i ve výživě – ano, nebo ne?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

bob; vikev
článek v periodiku (ostatní)
2021

Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2020

Biotechnologické postupy pro rozšíření variability u luskovin

Smýkalová Iva, Ing., PhD.

luskoviny, metodika
certifikovaná metodika
2021

Výskyt významných viróz na hrachu

Dostálová Radmila, Ing.

hrách, ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2021

Causa: Stonkoví krytonosci 2020

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2021

Komplex kořenových chorob hrachu setého

Dostálová Radmila, Ing.

hrách, ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2021

Ochrana hrachu proti strupovitosti

Ondráčková Eliška, Mgr.

hrách, ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2021

Proč jsou škody od krytonosců větší než dříve

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2021

Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc.

ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2020

The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2020

Genetic diversity of SAD and FAD genes responsible for the fatty acid composition in flax cultivars and lines

Pavelek Martin, Ing. CSc.

Agritec Plant Research s.r.o., len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2020

Aplikace mikrořas na list u hrachu a bobu setého

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

luskoviny, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

SSR loci survey of technical hemp cultivars

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Pages