Publications

2019

Porosty luskovin a jejich škůdci

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., luskoviny, škůdci
článek v odborném periodiku
2019

Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt

Ondráčková Eliška, Mgr., Dostálová Radmila, Ing., Huňady Igor, Ing.

Agritec Plant Research s.r.o., luskoviny
článek v odborném periodiku
2020

Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., škůdci, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Hořčík patří do systému hnojení luskovin

Dostálová Radmila, Ing.

ŠKARPA Petr, Jiří ANTOŠOVSKÝAgritec Plant Research s.r.o., luskoviny, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Ruseňáková Miriama, Ing.

Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Peter BOKOR, František KOCOUREK, Jitka STARÁ a Leona VÍCHOVÁAgritec Plant Research s.r.o., brukev řepka, škůdci, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Ochrana porostů řepky ozimé proti plevelům v jarním období

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., brukev řepka, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Ovlivnění polní vzcházivosti u máku

Poslušná Jana, Ing.

Jiří HAVEL, Pavel CIHLÁŘ, Pavel KOLAŘÍK, Martin BARNETmák, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2016

Comparing hemp (Cannabis sativa L.) cultivars for dual-purpose production under contrasting environments

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

K. TANG, P. C. STRUIK, X. YIN, C. THOUMINOT, V. STRAMKALE a S. AMADUCCIkonopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

The use of phosphomannose isomerase selection system for Agrobacterium-mediated transformation of tobacco and flax aimed for phytoremediation

Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Jitka HILGERT, Martina SURA-DE JONG, Jiří FIŠER, Kateřina TUPÁ, Tomáš MACEK a Jana ŽIAROVSKÁlen, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic

Hlavjenka Vojtěch, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Aleš DUFEK a Hana ŠEFROVÁbrukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Jan KYSELKA, Dobrochna RABIEJ, Miroslav DRAGOUN, František KREPS, Zuzana BURCOVÁ, Irena NĚMĚČKOVÁ, Jana SMOLOVÁ, Aleksandra SZYDLOWSKA-CZERNIAK, Stefan SCHMIDT, Luděk ŠARMAN a Vladimír FILIPlen, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

Effects of Wastewater on Seed Germination and Phytotoxicity of Hemp Cultivars (Cannabis sativa L.)

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Ajinkya LALGE, Filip TERZIN, Biljana DJORDEVIC, Jan WINKLER, Magdalena Daria VAVERKOVA, Dana ADAMCOVÁ, Jan ZLOCH, Martin BRTNICKÝ, Tomáš VYHNÁNEK a Václav TROJANkonopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2017

Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Peter MENDEL, Tomáš VYHNÁNEK, Biljana DORDEVIC, Jan WINKLER, Václav TROJAN, Magdalena Daria VAVERKOVÁ, Dana ADAMCOVÁkonopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2017

Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Jiří HAVEL, Eva PLACHKÁ, Jan TÁNCIK a Kamil HUDECvýsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

Flaxseed Varieties: Composition and Influence on the Growth of Probiotic Microorganisms in Milk

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Jana SMOLOVÁ, Irena NĚMEČKOVÁ, Marcela KLIMEŠOVÁ, Zdeněk ŠVANDRLÍK, Vladimír FILIP a Jan KYSELKAlen, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

A comprehensive study of planting density and nitrogen fertilization effect on dual-purpose hemp (Cannabis sativa L.) cultivation

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

K. TANG, P. C. STRUIK, X. YIN, D. CALZOLARI, S. MUSIO, C. THOUMINOT, V. STRARNKALE, G. MAGAGNINI a S. AMADUCCIkonopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2018

Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Tejklová Eva, RNDr., Smýkalová Iva, Ing., PhD., Cvečková Magdalena, RNDr., Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Větrovcová Martina, Ing., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

brukev řepka olejka, kmín kořenný, konopí, len, mák
článek v odborném periodiku
2018

Application of HPCCC Combined with Polymeric Resins and HPLC for the Separation of Cyclic Lipopeptides Muscotoxins A-C and Their Antimicrobial Activity

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Ondráčková Eliška, Mgr.

Jose CHEEL, Jan HÁJEK, Marek KUZMA, Kumar SAURAV, Petra URAJOVÁ, Dai Long VU, Karine FAURE, Jiří KOPECKÝ a Pavel HROUZEKvýsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Morphological and photosynthetic characteristics of hemp (Cannabis sativa L.) grown in hydroculture with landfill leachate

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Peter MENDEL, Marie GRULICHOVÁ, Biljana DORDEVIC, Jan WINKLER, Václav TROJAN, Magdalena Daria VAVERKOVA, Dana ADAMCOVÁ a Tomáš VYHNÁNEKkonopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2018

Influence of Selected Fungicides Registered in the Czech Republic for Winter Oilseed Rape on In Vitro Sclerotinia sclerotiorum Mycelial Growth

Poslušná Jana, Ing.

Eva PLACHKÁ a Jana MAZÁKOVÁbrukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Pages