Publications

2018

Research of Genetic Polymorphism Species Linumu sitatissimum L. on a Basis a RAPD-Method

Pavelek Martin, Ing. CSc., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

ROZHMINA, T. A., Y.-B. FU, A. DIEDERICHSEN, K. W. RICHARDSlen, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2018

Creation of new genotypes of peaswith the use of wild species and biotechnological methods

Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Jana ŠEDIVÁ, Marie GREPLOVÁvýsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs

Poslušná Jana, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Eva PLACHKÁ, Ivana MACHÁČKOVÁ a Viktor VRBOVSKÝbrukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL a Eva HRUDOVÁbrukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ a Leona VÍCHOVÁbrukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku

Ondráčková Eliška, Mgr.

Eva PLACHKÁ, Pavel CIHLÁŘ a Martin BÁRNETmák, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Choroby a škůdci luskovin

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Evženie PROKINOVÁochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

luskoviny, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Jiří HAVELbrukev řepka olejka, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Rezistence řepkových škůdců k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ a Leona VÍCHOVÁbrukev řepka olejka, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

luskoviny, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářstv

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr.

Eva STRAKOVÁ, Pavel SUCHÝ, Karel KAREL a Libor ZAHÁLKAlupina, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TANCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ, Leona VÍCHOVÁbrukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Integrovaná ochrana kmínu kořenného

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr.

Eva PLACHKÁbrukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin

Ondráčková Eliška, Mgr.

Jiří HAVELochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Pages