O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi (2022)

Zveme Vás na soubor přednášek Integrované ochrany rostlin (pícniny, trávy, kukuřice, řepka, brambory, luskoviny, kmín, len a konopí). Přednášky se uskuteční na pracovištích výzkumných organizací v Troubsku (24. 10. 2022), Zubří (25. 10. 2022) a Šumperku (1. 11. 2022).

Cyklus integrované ochrany

Program

Všechny semináře budou zahájeny ve stejném čase, a to v 8:30 prezencí účastníků.
Přednášky se budou konat ve dvou blocích, a to od 9–11:30 h a od 12:00–14:30 s přestávkou na občerstvení.

SYSTÉMY INTEGROVANÉ OCHRANY HLAVNÍCH PÍCNÍCH JETELOVIN A TRAV
Ing. Pavel Kolařík (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.), Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří)

INTEGROVANÁ OCHRANA KUKUŘICE PŘED HOUBOVÝMI PATOGENY A ŠKŮDCI
Ing. Pavel Kolařík (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA ŘEPKY PROTI CHOROBÁM
Ing. Eva Plachká, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANY ŘEPKY PROTI ŠKŮDCŮM
Ing. Veronika Gališová (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANA BRAMBOR
Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc. (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA LUSKOVIN PROTI PLEVELŮM, CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM
Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., Mgr. Eliška Ondráčková (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA KMÍNU KOŘENNÉHO
Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA OLEJNÉHO LNU A KONOPÍ
Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

 

Vaši účast, prosím, potvrďte do 18. 10. 2022:

Jana Mikisková
e-mail: mikiskova@agritec.cz
tel.: 776 219 169