Ke stažení

Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v roce 2016

Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na neonikotinoid thiacloprid v roce 2016

Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2016

Komplexní metodika pěstování konopí setého

Metodika pěstování luskovino-obilních směsek za účelem produkce objemných krmiv

Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství

DKRVO 2018–2020

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin - tisková zpráva

Provoz a rozvoj podnikatelského inkubátoru Agritec Šumperk - III

AGRAM - olejný len

Příležitosti k zapojení do rámcového programu Horizont 2020

Biotechnologická produkce konopí setého

In vitro multiplikační protokol planých druhů (forem) hrachu, rod Pisum

Výběr a charakteristika lněného semene jako vstupní suroviny

Druhý poločas NCK biotechnologické centrum pro Genotypování rostlin úspěšně zahájen

Logo Agritec

Biotechnologické postupy pro rozšíření variability u luskovin

Metodika Indukce mutací u hrachu setého (Pisum sativum L.) ethylmetansulfonátem