Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
+420 728 270 748
+ 420 583 382 105
Šumperk
116

Publikace autora

1 Zásady správné agrotechniky a zakládání porostu lnu
2 Význam zinku ve výživě lnu
3 Výtěžnost oleje, obsah luteinu, secoisolariciresinolu a kyanogenních glykosidů u odrůd olejného lnu
4 Výnosové a kvalitativní parametry vybraných odrůd olejného lnu v podmínkách ČR
5 Výnosové a kvalitativní parametry vybraných odrůd olejného lnu v podmínkách ČR
6 Výnos a kvalita lnu setého olejného (Linum usitatissimum L.) v různých pěstitelských podmínkách
7 Vliv zinku na výnos a technologické parametry lnu
8 Vliv těžkých kovů na dynamiku klíčení semen lnu
9 Vliv rozprašovací aplikace enzymu na lněné vlákno
10 Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu
11 The effect of sewage sludge-amended soil on Cd, Pb and Zn accumulation by hemp (Cannabis sativa l.) plants
12 The Effect of Sewage Sludge-Amended Soil on Cd, Pb and Zn Accumulation by Flax/Linseed Plants (Linum usitatissimum L.).
13 The effect of increased cadmium and lead soil concentrations on the growth and heavy metal accumulations by hemp (Cannabis sativa L.) plants
14 Technologie pěstování konopí v ČR včetně herbicidní ochrany
15 Study of Hemp Varieties in Conditions of the Czech Republic
16 Současné využití lnu s důrazem na kvalitu a jakost produktu
17 Směry šlechtění olejného lnu v ČR a nové odrůdy
18 Sklizeň olejného lnu sklízecí mlatičkou
19 REP-PCR typing of Staphylococcus spp. strains in meat paste production line and identification of their origin
20 Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami
21 Polyunsaturated fatty acids in flax (Linum usitatissimum L.) genotypes with high and low content of alfa-linolenic acid
22 Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu
23 Perspektiva výzkumu a využití přírodních vláken v EU
24 Optimalizace regeneračních protokolů in vitro - základu genetické transformace a produkce dihaploidů pro šlechtění lnu
25 Olejný len odrůda Raciol
26 Olejný len
27 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
28 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
29 Nutričná hodnota ľanového oleja (Linum usitatissimum L.) a benefit jeho konzumácie
30 Nové směry ve šlechtění olejného lnu
31 Nejčastější choroby lnu v České republice
32 Morpho-colorimetric traits of Pisum seeds measured by an image analysis system
33 Metodika posklizňové úpravy semene konopí setého
34 Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení
35 Lignans in flaxseed – LC-MS/MS determination
36 Lignans in flaxseed
37 Len jako zdroj biomasy pro technické využití
38 Len - biomasa pro technické využití
39 Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisiciletí
40 Kvalita a zpracování vybraných přadných rostlin
41 Klasifikátor ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) ako nenahraditeľný nástroj pre selekciu, klasifikáciu a charakterizáciu genotypov
42 Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
43 Genové zdroje lnu setého a možnosti jejich využití
44 Genotype differences of flax and linseed (Linum usitatissimum L.) in tolerance to cadmium and lead
45 Flax and Linseed
46 Flax (Linum usitatissimum L.) and Hemp (Cannabis sativa L.) as Fibre Crops for Phytoextraction of Heavy Metals: Biological, Agro-technological and Economical Point of View
47 Enzymatic bioprocessing – new tool of extensive natural fibre source utilization
48 Effect of Organic Fertilizers on Soil Organic Carbon and Risk Trace Elements Content in Soil under Permanent Grassland
49 Easily Available Enzymes as Natural Retting Agents
50 Determination of biologically active compounds in flaxseed (Linum usitatissmum L.)
51 Content of polyunsaturated fatty acids in linseed genotypes (Linum usitatissimum L.) and covering of recommended nutritional amounts by consumption of linseed
52 Comparison of linseed (Linum usitatissimum L.) genotypes with respect to the content of polyunsaturated fatty acids
53 Comparative assessment for phytoextraction capability using different varieties of non-hyperaccumulator plant species Cannabis sativa L.
54 Comparative assessment for phytoextraction capability using different varieties of non-hyperaccumulator plant species Cannabis sativa L.
55 Characterization and evaluation of flax seeds (Linum usitatissimum L.) on selected genotypes
56 Biotechnologie pro zpracování přírodních vláken
57 Bast fibres value enhancement through application of enzymes
58 Akumulace kadmia, olova a zinku přadným a olejným lnem: screening genových zdrojů Linum usitatissimum L.
59 AGT 578/03 – genetický zdroj velmi nízkého obsahu antinutričních látek v semeni lnu
60 Accumulation of cadmium by flax and linseed cultivars in field-simulated conditions: A potential for phytoremediation of Cd - contaminated soils