Provoz a rozvoj podnikatelského inkubátoru Agritec Šumperk – IV - Podnikatelský a inovační park

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt modernizuje přístrojové, počítačové a další technologické vybavení, využívané zainkubovanými firmami, partnerskými výzkumnými organizacemi a spolupracujícími institucemi.

AGRITEC - Šumperk
Logo OPPIK

Realizace projektu

1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

INKUBÁTOR

Vybavení a Plochy podnikatelského inkubátoru

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. se nachází v okrajové části města Šumperka (katastrální území Dolní Temenice). Celková plocha areálu činí 49 292 m². Z toho stavební plocha je 17 500 m² (zastavěná 8 072 m²), ostatní plocha 8 500 m², zemědělská půda 23 292 m². K areálu jsou přičleněny pozemky o rozloze 12,5 ha, které jsou ve vlastnictví společnosti.

Hlavní stavební objekty, technologické linky a zařízení:

 • hlavní budova (tří podlažní budova – kancelářské plochy, chemické laboratoře, biotechnologické laboratoře, konferenční sál, knihovna a pracoviště VTI)
 • pavilon (rozborovny, sklady osiv a genových zdrojů luskovin)
 • technologická hala se zařízením na zpracování a technologické hodnocení přadných rostlin
 • správní budova
 • rekonstruovaná hala s administrativními prostory
 • hala pro uskladnění strojů s linkou na dosoušení osiv včetně garáží
 • skleníky a silovníky
 • dílny se skladovým hospodářstvím (zámečnická, obrobna, svařovna, stolárna a montážní hala)
 • sklad pesticidů, garáže a sklady
 • pomocné a zabezpečovací provozy (kotelna a trafostanice…)
 • Inovační a rozvíjející firmy jsou rozmístěny v celém areálu, největší ucelené pronajaté plochy jsou v dílnách se skladovým hospodářstvím a správní budově.

Technické a Technologické zázemí inkubátoru

 • administrativní a provozní služby
 • digitální telefonní centrála telefon, fax, vysokorychlostní Internet, pevná linka
 • zabezpečená počítačová síť a datové úložiště, DTP, tiskové a kopírovací služby, vazba
 • konferenční, školící a jednací prostory
 • vývojové a provozní dílny a skladové prostory
 • výzkumné biotechnologické a chemické laboratoře, pavilony a skleníky
 • pomocné a zabezpečovací prostory
 • osobní a nákladní doprava

Obsazenost podnikatelského inkubátoru

Aktuální obsazenost podnikatelského inkubátoru je cca 86,8 %, přičemž plocha (PI) je obsazena společnostmi, které využívají širokého rozsahu služeb (PI) nebo zvýhodněného pronájmu, tj.:

 • MSP s inovativním charakterem, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh. Především se jedná o společnosti, které mají dobrý nápad, ale nedostatek finančních prostředků a zkušeností na jeho realizaci.

Proces výběru inovativních firem do inkubátoru

 • zájemci zašlou společnosti AGRITEC vyplněnou přihlášku s popisem plánovaného podnikání
 • zpolečnost AGRITEC vybere perspektivní zájemce a ty pozve k osobním pohovorům
 • pozvaní zájemci představí svoji podnikatelskou vizi a podnikatelský plán
 • vybraní zájemci získají místo v PI se všemi výhodami z toho plynoucími
 • po roce je spolupráce vyhodnocena, a nájemní smlouva je buď prodloužena, nebo nikoliv
 • celkové období, po které mohou společnosti inkubátor využívat, obvykle nepřekračuje 3 roky, v důsledku následků krizové pandemické situace však předpokládáme prodloužení tohoto časového limitu na 5 let

Služby podnikatelského inkubátoru

Dotované poradenské služby

Společnost AGRITEC, ať již sama, nebo prostřednictvím partnerských organizací, poskytuje společnostem zasídleným firmám a institucím širokou škálu poradenských služeb, které jim usnadní start v podnikání, tj:

 • poradenství se zahájením podnikání
 • ekonomické a marketingové poradenství
 • pomoc s vypracováním podnikatelského plánu
 • poradenství v oblasti ICT

Dotované rekvalifikační kurzy

 • V případě potřeby společnost AGRITEC poskytuje zasídleným společnostem za symbolický poplatek potřebné vzdělávací a rekvalifikační kurzy.

Dotované technické služby

 • Minimálně v počátcích rozvoje podnikání jsou zasídleným firmám a institucím poskytovány účetní, mzdové a personální úkony, jakožto i správa počítačové sítě, čímž jim usnadňuje start a snižuje počáteční finanční náklady.

Dotované služby v oblasti TT

 • V rámci oblasti TT mají společnosti zasídlené v (PI) plnou podporu AGRITECu a cenové zvýhodnění v rámci odborného poradenství v dané oblasti, technologického auditu a dohledu, a případně i částečný přístup do databáze vhodných partnerů.

Školení a vzdělávací služby

 • Společnost AGRITEC využívá rekonstruované školicí prostory nejen pro vzdělávání vlastních zaměstnanců a pořádání konferencí a seminářů, ale rovněž i k prohlubování znalostí studentů partnerských VŠ a kurzů pro začínající podnikatele.

Služby finančního poradenství

 • poradenství v oblasti Start-Up rozvoje
 • zajišťování zdrojů pro rozvoj firem

Marketingové poradenství

 • Marketingové poradenství společnost AGRITEC pro inkubované firmy neprovádí, poskytuje však doporučení vhodných marketingových partnerů.

Ostatní poskytované služby

 • Společnost AGRITEC je schopna zajistit společnostem zasídleným v podnikatelském inkubátoru i další, výše nespecifikované služby, například překladatelské a tlumočnické služby.

 

PROVOZ A ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU AGRITEC ŠUMPERK - IV