Agritec Plant Research s.r.o.

english version

Agritec Plant Research s. r. o. (APR) je výzkumná organizace se sídlem v Šumperku, která se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti zemědělství se zaměřením na pěstování, šlechtění, využití a integrovanou ochranu vlákenných rostlin, luskovin a olejnin.

Společnost se v současnosti zabývá především oblastí aplikovaného a základního výzkumu v zemědělství, životním prostředí a potravinářství. Mezi hlavní aktivity patří zejména výzkum genových zdrojů luskovin a lnu, výzkum geneticko­‑šlechtitelských a biotechnologických metod lnu, luskovin, řepky ozimé, konopí a kmínu, výzkum technologií pěstování a integrované ochrany těchto plodin. Další významnou aktivitou je šlechtění nových odrůd hrachu, olejného lnu, řepky a kmínu a udržovací šlechtění vlastních a licencovaných odrůd. Společnost se zabývá výzkumem využití lněného semene pro výživu a využití krátkého vlákna z olejného lnu jako průmyslové suroviny. Mezi další činnosti patří produkce osiv luskovin a lnu.

APR byla založena v roce 2002 jako dceřiná společnost mateřské organizace AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.

Výzkum

 • Výzkum a udržování genových zdrojů luskovin a lnu v rámci Národního programu udržování a ochrany genových zdrojů kulturních plodin ČR a FAO.
 • Aplikace biochemických a molekulárních markerů a obrazové analýzy pro přesnou charakterizaci zárodečných zdrojů

Genetika, šlechtění a biotechnologie luskovin, lnu, konopí, řepky ozimé a kmínu

 • Zlepšení odolnosti vůči komplexu houbových patogenů hrachu, lnu, lněného semene, ozimé řepky, léčivých a kořeninových rostlin
 • Genetická transformace hrachu a lnu
 • Použití molekulárních markerů pro identifikaci odrůd a selekci pomocí markerů
 • Detekce transgenů v rostlinách a produktech rostlinného původu
 • Studium environmentálních rizik způsobených GMO (hrách, len, řepka ozimá)
 • Somatická embryogeneze u luskovin, molekulární markery a regenerace in vitro
 • Produkce dihaploidů u lnu a řepky ozimé prostřednictvím prašníkových kultur a kultur mikrospor
 • Šlechtění lnu se změněným složením mastných kyselin v oleji semen

Agrotechnologie luskovin a technických plodin

 • Agrotechnologie hrachu, lupiny, sóji, bobu, lnu, konopí a kmínu
 • Využití lnu a konopí pro fytoremediaci těžkých kovů
 • Využití meziplodin mezi luskovinami a obilovinami

Integrovaná ochrana luskovin, lnu a dalších plodin

 • Výzkum hmyzích škůdců luskovin a technických plodin
 • Aplikace pesticidů – ochrana proti škůdcům a chorobám
 • Integrovaná ochrana kmínu a léčivých plodin (ostropestřec mariánský)

Šlechtění luskovin a technických plodin

 • Hrách s komplexní odolností vůči houbovým patogenům
 • Lněné semeno se změněným složením mastných kyselin v oleji ze semen
 • Kmín s vysokým výnosem a vysokým obsahem silice
 • Hybridní řepka ozimá založená na CMS-systému
 • Zastoupení zahraničních firem pro testování odrůd
 • Testování osiva na biologickou kvalitu
 • Výroba, úprava, skladování a prodej osiva luskovin, lnu, konopí a kmínu

Specializované služby pro šlechtitele a zemědělství

 • Identifikace odrůd pomocí molekulárních markerů
 • Testování osiva na zdravotní stav a biologickou kvalitu
 • Doporučení vhodných odrůd pro různé pěstitelské oblasti
 • Testování pesticidů v rámci registračního řízení Státní rostlinolékařské správy ČR
 • Uplatňování systému integrované ochrany proti škůdcům, chorobám a plevelům
 • Metodická doporučení pro aplikaci chemických přípravků na ochranu rostlin
 • Laboratorní zkoušky biologické účinnosti fungicidů
 • Laboratorní, skleníkové a polní testy šlechtitelských materiálů na odolnost vůči komplexu houbových patogenů
 • Chemické analýzy bílkovin, lipidů, mastných kyselin, škrobu, antinutričních látek a anorganických mikroprvků v rostlinách a půdě
 • Agrochemické testování půdních vzorků
 • Použití biotechnologických metod pro šlechtění rostlin (prašníkové kultury, produkce dihaploidů, mutageneze semen).
 • Imunochemické analýzy rostlinných virů a mykotoxinů Identifikace transgenů v rostlinách a potravinách
 • Prodej pesticidů
 • Knihovnické služby a vyhledávání literatury

Zařízení a zdroje

 • Chemické a biochemické laboratoře s potřebným vybavením pro analýzu rostlinného a půdního materiálu, zejména pro analýzu složení semen luskovin a olejnin
 • Laboratoř molekulární biologie s vybavením pro izolaci a analýzu rostlinné genomové DNA
 • Laboratoře biotechnologie, entomologie, fytopatologie a analýzy obrazu
 • Laboratoř s povolením pro práci s GMO
 • Kompletní vybavení pro polní a laboratorní výzkum, stroje pro setí a sklizeň na malých pozemcích
 • Skleníky, hala pro rostlinnou výrobu

Wintersteiger - sklizeň

Kontaktní údaje

Agritec Plant Research s.r.o.

Zemědělská 2520/16
787 01  ŠUMPERK

 • E-mail: info@agritec.cz
 • Telefon: +420 583 382 111
 • IČO: 26784246
 • DIČ: CZ699004418 Skupinová registrace
 • Spisová značka: C 26228 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
Informace o zpracování osobních údajů | Informace o zpracování osobních údajů – Agritec Plant Research s.r.o.