Publikace

Informace o projektech a výsledcích jsou veřejně dostupné a vyhledatelné také na stránkách: Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI).

RIV – výsledky VaVaI | CEP – projekty VaVaI

SEIDENGLANZ, Marek, Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Eva PLACHKÁ, František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Pavel TÓTH, Petra HANÁKOVÁ BEČVÁŘOVÁ a Prokop ŠMIROUS. Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období. Agromanuál. 2024, 19(2), 38–41. ISSN 1801-7673.

KAZDA Jan a Marek SEIDENGLANZ. Ochrana proti krytonoscům v řepce v pokusech. Úroda. 2024, 72(3), 53–56. ISSN 0139-6013.

HRUDOVÁ Eva, Marek SEIDENGLANZ, Mária NEORALOVÁ, Markéta MICHUTOVÁ a Pavel KOLAŘÍK. Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci. Úroda. 2024, 72(5), 63–65. ISSN 0139-6013.

SEDLÁKOVÁ Veronika. Sója a sójové produkty – zpracování a využití. Úroda. 2024, 72(5), 59–60. ISSN 0139-6013.

KOLAŘÍK Pavel, Karla KOLAŘÍKOVÁ a Marek SEIDENGLANZ. Výsledky testování citlivosti listopasů rodu Sitona na ú. l. insekticidů. Úroda. 2024, 72(5), 68–71. ISSN 0139-6013.

SEDLÁKOVÁ Veronika. Cizrna, plodina s budoucností. Úroda. 2024, 72(6), 95–97. ISSN 0139-6013.

ČERVEŇ, Jiří, Viktor VRBOVSKÝ, Jiří HORÁČEK, Martin BARTAS, Lenka ENDLOVÁ, Petr PEČINKA a Vladislav ČURN, 2023. New Low Morphine Opium Poppy Genotype Obtained by TILLING Approach. Plants [online]. 12(5), 1077. ISSN 2223-7747. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2223-7747/12/5/1077

DOSTÁLOVÁ Radmila. Návrat pěstování proteinových plodin a možnosti jejich podpory. Úroda. 2023, 71(10), 60–61. ISSN 0139-6013.

MUÑOZ ARBELÁEZ, María, Marek SEIDENGLANZ, Petra HANÁKOVÁ BEČVÁŘOVÁ, Lenka ČIHÁNKOVÁ a Prokop ŠMIROUS. Regulace dvouděložných plevelů v porostech hrachu. Agromanuál. 2023, 18(4), 20–23. ISSN 1801-7673.

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/plevele…

ŠMIROUS, Prokop, Marek SEIDENGLANZ a María MUÑOZ ARBELÁEZ. Regulace plevelů v kmínu kořenném. Agromanuál. 2023, 18(5), 16–19. ISSN 1801-7673.

HRUDOVÁ, Eva a Marek SEIDENGLANZ. Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci. Agromanuál. 2023, 18(5), 60–61. ISSN 1801-7673.

HRUDOVÁ, Eva a Marek SEIDENGLANZ. Stanou se ze zlatohlávků tmavého a huňatého škůdci? Úroda. 2023, 71(5), 92–93. ISSN 0139-6013.

KROBOTOVÁ, E. Pastva masného skotu. Výzkum v chovu skotu. 2023, 65(2), 26–29. ISSN 0139-7265. Dostupné z: http://www.vuchs.cz/soubory/bulletin/2023/2/bull_2_2023_26-29_krobotova…

VRBOVSKÝ, Viktor, Eva PLACHKÁ, Jiří HAVEL, Andrea RYCHLÁ, Jaroslav KOŘÍNEK a Marek SEIDENGLANZ. Mák jako ozimá plodina – výhody, rizika a jak na to. Úroda. 2023, 71(7), 54–56. ISSN 0139-6013.

BJELKOVÁ, Marie. Vliv hnojení na olejný len a konopí. Úroda. 2023, 71(7), 65–66, 68. ISSN 0139-6013.

KROBOTOVÁ, Eliška. Škodlivé organizmy na sóje v roce 2022. Agromanuál. 2023, 18(1), 17–19. ISSN 1801-7673.

SEIDENGLANZ, Marek, María MUÑOZ ARBELÁEZ a Prokop ŠMIROUS. Pěstování kmínu se zkrácenou vegetační dobou. Úroda. 2023, 71(8), 83–87. ISSN 0139-6013.

DOSTÁLOVÁ, Radmila. Současný stav pěstování a výskytu kořenových chorob u hrachu. Agromanuál. 2023, 18(2), 42–43. ISSN 1801-7673.