Publikace

Informace o projektech a výsledcích jsou veřejně dostupné a vyhledatelné také na stránkách: Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI).

RIV – výsledky VaVaI | CEP – projekty VaVaI

HRUDOVÁ, Eva, Marek SEIDENGLANZ, Pavel KOLAŘÍK a Eva PLACHKÁ. Dřepčíci rodu Phyllotreta a dřepčík olejkový. Jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům? Agromanuál. 2023, 18(8), 46–47. ISSN 1801-7673.

ČERVEŇ, Jiří, Viktor VRBOVSKÝ, Jiří HORÁČEK, Martin BARTAS, Lenka ENDLOVÁ, Petr PEČINKA a Vladislav ČURN, 2023. New Low Morphine Opium Poppy Genotype Obtained by TILLING Approach. Plants [online]. 12(5), 1077. ISSN 2223-7747. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2223-7747/12/5/1077

MUÑOZ ARBELÁEZ, María, Marek SEIDENGLANZ, Petra HANÁKOVÁ BEČVÁŘOVÁ, Lenka ČIHÁNKOVÁ a Prokop ŠMIROUS. Regulace dvouděložných plevelů v porostech hrachu. Agromanuál. 2023, 18(4), 20–23. ISSN 1801-7673.

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/plevele…

ŠMIROUS, Prokop, Marek SEIDENGLANZ a María MUÑOZ ARBELÁEZ. Regulace plevelů v kmínu kořenném. Agromanuál. 2023, 18(5), 16–19. ISSN 1801-7673.

HRUDOVÁ, Eva a Marek SEIDENGLANZ. Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci. Agromanuál. 2023, 18(5), 60–61. ISSN 1801-7673.

HRUDOVÁ, Eva a Marek SEIDENGLANZ. Stanou se ze zlatohlávků tmavého a huňatého škůdci? Úroda. 2023, 71(5), 92–93. ISSN 0139-6013.

KROBOTOVÁ, E. Pastva masného skotu. Výzkum v chovu skotu. 2023, 65(2), 26–29. ISSN 0139-7265. Dostupné z: http://www.vuchs.cz/soubory/bulletin/2023/2/bull_2_2023_26-29_krobotova…

VRBOVSKÝ, Viktor, Eva PLACHKÁ, Jiří HAVEL, Andrea RYCHLÁ, Jaroslav KOŘÍNEK a Marek SEIDENGLANZ. Mák jako ozimá plodina – výhody, rizika a jak na to. Úroda. 2023, 71(7), 54–56. ISSN 0139-6013.

BJELKOVÁ, Marie. Vliv hnojení na olejný len a konopí. Úroda. 2023, 71(7), 65–66, 68. ISSN 0139-6013.

KROBOTOVÁ, Eliška. Škodlivé organizmy na sóje v roce 2022. Agromanuál. 2023, 18(1), 17–19. ISSN 1801-7673.

SEIDENGLANZ, Marek, María MUÑOZ ARBELÁEZ a Prokop ŠMIROUS. Pěstování kmínu se zkrácenou vegetační dobou. Úroda. 2023, 71(8), 83–87. ISSN 0139-6013.

DOSTÁLOVÁ, Radmila. Současný stav pěstování a výskytu kořenových chorob u hrachu. Agromanuál. 2023, 18(2), 42–43. ISSN 1801-7673.

HRUDOVA, Eva, Marek SEIDENGLANZ, Pavel TOTH, Jana POSLUSNA, Pavel KOLARIK a Jiri HAVEL, 2023. Pollen Beetles in Oilseed Rape Fields: Spectrum and Distribution in Czech Republic during 2011-2013. AGRICULTURE-BASEL [online]. 13(6), 1243. ISSN 2077-0472. Dostupné z: doi:10.3390/agriculture13061243

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, Petra HANÁKOVÁ BEČVÁŘOVÁ, Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Veronika GALIŠOVÁ, František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Pavel TÓTH a Prokop ŠMIROUS. Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům. Agromanuál. 2023, 18(2), 52–56. ISSN 1801-7673.

ŠAFÁŘ, J., SEIDENGLANZ, M., PLACHKÁ, E., HAVEL, J. Využití insekticidů proti kyjatce hrachové, Acyrthosiphon pisum pro zvýšení výnosu hrachu setého. Výzkum v chovu skotu. 2022, 64(2), 28–33. ISSN 0139-7265. Dostupné z: http://www.vuchs.cz/soubory/bulletin/2022/2/bull_2_2022_28-33_safar.pdf

HRUDOVÁ Eva, Marek SEIDENGLANZ, Pavel KOLAŘÍK a Jiří HAVEL. Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům. Úroda. 2022, 70(3), 67–69. ISSN 0139-6013.

ŠMIROUS, Prokop, Marie BJELKOVÁ a Jaroslav ŠAFÁŘ. Sklizeň lnu bez desikantů. Agromanuál. 2022, 17(7), 64–65. ISSN 1801-7673.

HORÁČEK J., M. GRIGA a M. SEIDENGLANZ. Compositional assessment of transgenic and non-transgenic pea (Pisum sativum L.). Výzkum v chovu skotu. 2022, 64(3), 15–24. ISSN 0139-7265. Dostupné z: http://www.vuchs.cz/soubory/bulletin/2022/3/bull_3_2022_15-24_horacek.pdf