Výsledky testování citlivosti listopasů rodu Sitona na ú. l. insekticidů (2024)

KOLAŘÍK Pavel, Karla KOLAŘÍKOVÁ a Marek SEIDENGLANZ. Výsledky testování citlivosti listopasů rodu Sitona na ú. l. insekticidů. Úroda. 2024, 72(5), 68–71. ISSN 0139-6013.

článek v periodiku (ostatní)