Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+420 725 753 180
+ 420 583 382 130
+ 420 583 382 203 laboratoř
Šumperk

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý – potenciální škůdci nejen řepky?
3 Vztah mezi účinností insekticidních postřiků provedených v různých termínech na škůdce řepky a dopadem na jejich přirozené nepřátele (parazitoidy)
4 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
5 Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim
6 Významní škůdci luskovin
7 Významní škůdci luskovin
8 Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě
9 Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany
10 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
11 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
12 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
15 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
16 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
17 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
18 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
19 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
20 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
21 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
22 Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé
23 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
24 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
25 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
26 Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce
27 Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky
28 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
29 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
30 The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations
31 Testování citlivosti dřepčíků k vybraným insekticidům a prvotní výsledky sledování jejich druhového spektra v porostech řepky
32 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
33 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
34 Species of the genus Meligethes occurring in oil-seed crop fields in the Czech Republic
35 Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic
36 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
37 Současný stav rezistence škůdců řepky k insekticidům
38 Škůdci technického konopí
39 Škůdci řepky na jaře (2. část)
40 Škůdci řepky na jaře (1. část)
41 Škůdci ozimé řepky v jarním období
42 Škůdci olejného lnu
43 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
44 Škůdci luskovin
45 Škůdci luskovin
46 Škůdci lnu
47 Škůdci kmínu
48 Škůdci kmínu
49 Škůdci kmínu
50 Škůdci hrachu
51 Škůdci bobu
52 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
53 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
54 Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)
55 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
56 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
57 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití
58 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití
59 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití
60 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci
61 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) – nosatcovití brouci
62 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (13) - dvoukřídlí (II)
63 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (12) - dvoukřídlí (I)
64 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (11) – bekyňovití a píďalkovití motýli
65 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
66 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
67 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
68 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
69 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
70 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
71 Proč jsou škody od krytonosců větší než dříve
72 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
73 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
74 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
75 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
76 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
77 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
78 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
79 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
80 Poškození kořenového systému ozimé řepky patogenem Plasmodiophorabrassicae ve vztahu k délce hlavního kořene a šířce kořenového krčku
81 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
82 Porosty luskovin a jejich škůdci
83 Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě
84 Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům
85 Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne?
86 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
87 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
88 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
89 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
90 Ochrana proti škůdcům olejného lnu
91 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
92 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
93 Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům
94 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl první
95 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl druhý
96 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům
97 Ochrana porostů kmínu proti škůdcům
98 Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům
99 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
100 Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona
101 Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
102 Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
103 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
104 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
105 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
106 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
107 Možnosti hodnocení distribuce vybraných škodlivých organismů v prostoru ve vztahu k odhadům rizik pro jednotlivé zóny porostů
108 Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy
109 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
110 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
111 Metodika pěstování kmínu kořenného
112 Metodika pěstování bělokvětého bobu
113 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
114 Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)
115 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
116 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
117 Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku
118 Luskoviny pěstování a užití
119 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
120 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
121 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
122 Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech
123 Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé
124 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
125 Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům
126 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
127 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim
128 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
129 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
130 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
131 Host-specific competitiveness to form nodules in Rhizobium leguminosarum symbiovar viciae
132 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
133 Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě
134 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
135 Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky
136 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
137 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
138 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
139 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus
140 Důležití škůdci kmínu
141 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
142 Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům
143 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
144 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
145 Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application
146 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
147 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
148 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
149 Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům
150 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
151 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
152 Choroby a škůdci luskovin
153 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
154 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
155 Causa: Stonkoví krytonosci 2020
156 Bob jako perspektivní plodina na tuzemských polích i ve výživě – ano, nebo ne?
157 Biologická ochrana hrachu
158 Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci
159 Aspekty komplikující ochranu hrachu (Pisum sativum)proti Bruchus pisorum L. (Coleoptera; Chrysomelidae)
160 Aplikace mikrořas na list u hrachu a bobu setého
161 Alternativní plodiny
162 Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé