Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
+420 725 753 180
+ 420 583 382 130
+ 420 583 382 203 laboratoř
Šumperk

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý – potenciální škůdci nejen řepky?
3 Vztah mezi účinností insekticidních postřiků provedených v různých termínech na škůdce řepky a dopadem na jejich přirozené nepřátele (parazitoidy)
4 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
5 Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim
6 Významní škůdci luskovin
7 Významní škůdci luskovin
8 Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě
9 Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany
10 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
11 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
12 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
15 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
16 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
17 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
18 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
19 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
20 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
21 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
22 Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé
23 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
24 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
25 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
26 Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce
27 Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky
28 Uspořádáním hrachového porostu lze ovlivnit disperzi zrnokaza v prostoru
29 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
30 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
31 The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations
32 Testování citlivosti dřepčíků k vybraným insekticidům a prvotní výsledky sledování jejich druhového spektra v porostech řepky
33 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
34 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
35 Species of the genus Meligethes occurring in oil-seed crop fields in the Czech Republic
36 Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic
37 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
38 Současný stav rezistence škůdců řepky k insekticidům
39 Škůdci technického konopí
40 Škůdci řepky na jaře (2. část)
41 Škůdci řepky na jaře (1. část)
42 Škůdci ozimé řepky v jarním období
43 Škůdci olejného lnu
44 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
45 Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé
46 Škůdci luskovin
47 Škůdci luskovin
48 Škůdci lnu
49 Škůdci kmínu
50 Škůdci kmínu
51 Škůdci kmínu
52 Škůdci hrachu
53 Škůdci bobu
54 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
55 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
56 Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)
57 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
58 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
59 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití
60 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití
61 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití
62 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci
63 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) – nosatcovití brouci
64 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (13) - dvoukřídlí (II)
65 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (12) - dvoukřídlí (I)
66 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (11) – bekyňovití a píďalkovití motýli
67 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
68 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
69 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
70 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
71 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
72 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
73 Proč jsou škody od krytonosců větší než dříve
74 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
75 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
76 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
77 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
78 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
79 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
80 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
81 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
82 Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet
83 Poškození kořenového systému ozimé řepky patogenem Plasmodiophorabrassicae ve vztahu k délce hlavního kořene a šířce kořenového krčku
84 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
85 Porosty luskovin a jejich škůdci
86 Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě
87 Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům
88 Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne?
89 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
90 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
91 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
92 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
93 Ochrana proti škůdcům olejného lnu
94 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
95 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
96 Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům
97 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl první
98 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl druhý
99 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům
100 Ochrana porostů kmínu proti škůdcům
101 Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům
102 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
103 Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona
104 Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
105 Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
106 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
107 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
108 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
109 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
110 Možnosti hodnocení distribuce vybraných škodlivých organismů v prostoru ve vztahu k odhadům rizik pro jednotlivé zóny porostů
111 Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy
112 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
113 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
114 Metodika pěstování kmínu kořenného
115 Metodika pěstování bělokvětého bobu
116 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
117 Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)
118 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
119 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
120 Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku
121 Luskoviny pěstování a užití
122 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
123 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
124 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
125 Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech
126 Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé
127 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
128 Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům
129 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
130 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim
131 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
132 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
133 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
134 Host-specific competitiveness to form nodules in Rhizobium leguminosarum symbiovar viciae
135 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
136 Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě
137 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
138 Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky
139 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
140 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
141 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
142 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus
143 Důležití škůdci kmínu
144 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
145 Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům
146 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
147 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
148 Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application
149 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
150 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
151 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
152 Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům
153 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
154 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
155 Choroby a škůdci luskovin
156 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
157 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
158 Causa: Stonkoví krytonosci 2020
159 Bob jako perspektivní plodina na tuzemských polích i ve výživě – ano, nebo ne?
160 Biologická ochrana hrachu
161 Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci
162 Assessment of the Harlequin Ladybird's (Harmonia Axyridis) Resistance to the Most Commonly Used Active Substances in Insecticides
163 Aspekty komplikující ochranu hrachu (Pisum sativum)proti Bruchus pisorum L. (Coleoptera; Chrysomelidae)
164 Aplikace mikrořas na list u hrachu a bobu setého
165 Alternativní plodiny
166 Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům
167 Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé