Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
+420 725 753 180
+ 420 583 382 130
+ 420 583 382 203 laboratoř
Šumperk

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý – potenciální škůdci nejen řepky?
3 Vztah mezi účinností insekticidních postřiků provedených v různých termínech na škůdce řepky a dopadem na jejich přirozené nepřátele (parazitoidy)
4 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
5 Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim
6 Významní škůdci luskovin
7 Významní škůdci luskovin
8 Význam využívání přirozených obranných mechanismů rostlin poroste
9 Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě
10 Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany
11 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
12 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
15 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
16 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
17 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
18 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
19 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
20 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
21 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
22 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
23 Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé
24 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
25 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
26 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
27 Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce
28 Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky
29 Uspořádáním hrachového porostu lze ovlivnit disperzi zrnokaza v prostoru
30 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
31 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
32 The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations
33 Testování citlivosti dřepčíků k vybraným insekticidům a prvotní výsledky sledování jejich druhového spektra v porostech řepky
34 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
35 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
36 Species of the genus Meligethes occurring in oil-seed crop fields in the Czech Republic
37 Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic
38 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
39 Současný stav rezistence škůdců řepky k insekticidům
40 Škůdci technického konopí
41 Škůdci řepky na jaře (2. část)
42 Škůdci řepky na jaře (1. část)
43 Škůdci ozimé řepky v jarním období
44 Škůdci olejného lnu
45 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
46 Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé
47 Škůdci luskovin
48 Škůdci luskovin
49 Škůdci lnu
50 Škůdci kmínu
51 Škůdci kmínu
52 Škůdci kmínu
53 Škůdci hrachu
54 Škůdci bobu
55 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
56 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
57 Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)
58 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
59 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
60 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití
61 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití
62 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití
63 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci
64 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) – nosatcovití brouci
65 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (13) - dvoukřídlí (II)
66 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (12) - dvoukřídlí (I)
67 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (11) – bekyňovití a píďalkovití motýli
68 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
69 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
70 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
71 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
72 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
73 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
74 Proč jsou škody od krytonosců větší než dříve
75 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
76 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
77 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
78 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
79 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
80 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
81 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
82 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
83 Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet
84 Poškození kořenového systému ozimé řepky patogenem Plasmodiophorabrassicae ve vztahu k délce hlavního kořene a šířce kořenového krčku
85 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
86 Porosty luskovin a jejich škůdci
87 Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě
88 Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům
89 Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne?
90 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
91 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
92 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
93 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
94 Ochrana proti škůdcům olejného lnu
95 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
96 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
97 Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům
98 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl první
99 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl druhý
100 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům
101 Ochrana porostů kmínu proti škůdcům
102 Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům
103 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
104 Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona
105 Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
106 Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
107 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
108 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
109 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
110 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
111 Možnosti hodnocení distribuce vybraných škodlivých organismů v prostoru ve vztahu k odhadům rizik pro jednotlivé zóny porostů
112 Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy
113 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
114 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
115 Metodika pěstování kmínu kořenného
116 Metodika pěstování bělokvětého bobu
117 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
118 Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)
119 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
120 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
121 Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku
122 Luskoviny pěstování a užití
123 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
124 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
125 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
126 Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech
127 Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé
128 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
129 Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům
130 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
131 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim
132 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
133 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
134 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
135 Host-specific competitiveness to form nodules in Rhizobium leguminosarum symbiovar viciae
136 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
137 Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě
138 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
139 Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky
140 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
141 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
142 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
143 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus
144 Důležití škůdci kmínu
145 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
146 Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům
147 Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů
148 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
149 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
150 Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application
151 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
152 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
153 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
154 Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům
155 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
156 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
157 Choroby a škůdci luskovin
158 Choroby a škůdci kmínu
159 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
160 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
161 Causa: Stonkoví krytonosci 2020
162 Bob jako perspektivní plodina na tuzemských polích i ve výživě – ano, nebo ne?
163 Biologická ochrana hrachu
164 Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci
165 Assessment of the Harlequin Ladybird's (Harmonia Axyridis) Resistance to the Most Commonly Used Active Substances in Insecticides
166 Aspekty komplikující ochranu hrachu (Pisum sativum)proti Bruchus pisorum L. (Coleoptera; Chrysomelidae)
167 Aplikace mikrořas na list u hrachu a bobu setého
168 Alternativní plodiny
169 Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům
170 Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé