Metodika pěstování kmínu kořenného

Metodika pěstování kmínu kořenného poskytuje nejen pěstitelům této plodiny ucelený návod pro zakládání, agrotechnické zásahy, sklizeň a následné využití kmínu kořenného.

VACULÍK, Antonín, Blanka KOCOURKOVÁ, Prokop ŠMIROUS, Lenka ODSTRČILOVÁ, Gabriela RŮŽIČKOVÁ a Marek SEIDENGLANZ. Metodika pěstování kmínu kořenného. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 29 s. ISBN 978-80-7375-290-3.