Tiskové zprávy

Neustále se něco děje.

SVTP porada ředitelů v Agritecu

Tisková zpráva 7. 6. 2024

Dne 6. června 2024 se ve velkém sále firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. uspořádala Společnost vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR, z.s.) 35. poradu ředitelů vědeckotechnických parků, které se zúčastnili zástupci 11 vědeckotechnických parků v ČR a Agentury pro podnikání a inovace. Porady se zúčastnilo celkem 18 osob.

Den fascinace rostlinami

Tisková zpráva 17. 5. 2024

Dne 16. května 2024 se ve venkovním areálu výzkumného ústavu Agritec Plant Research s.r.o. v Šumperku konal Den fascinace rostlinami. Ústav se tím jako každoročně zapojil do mezinárodní akce „Fascination of Plants Day“.

Pracovníci Agritecu účastníkům interaktivní formou přiblížili svět rostlin kolem nás z různých hledisek a současně jim předali různé zajímavé informace týkající se jejich vlastního výzkumu. Akce byla určena nejen pro žáky běžných základních a středních škol, ale byla otevřená také školským zařízením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Astella Cena časopisu Úroda Techagro 2024

Odrůda olejného lnu Astella získala ocenění časopisu Úroda za inovaci v rostlinné výrobě na Mezinárodním veletrhu zemědělské techniky Techagro, který se konal ve dnech 7. – 11. dubna 2024 v Brně.

Využití leguminóz jako doprovodných plodin pro obiloviny a řepku – workshop 2023-09-27

Ve středu 27. září 2023 se v zasedacím sále společnosti Agritec Plant Research s.r.o. uskutečnil workshop s názvem „Využití leguminóz jako doprovodných plodin pro obiloviny a řepku“. Cílem workshopu bylo shromáždit názory a zkušenosti od lidí, kteří se s problematikou diverzifikace porostů setkávají na různých úrovních zemědělské praxe a mají s ní různé zkušenosti. Získané informace byly využity ke shrnutí, formulování a prezentování srozumitelných závěrů vystihujících konkrétní přínosy a nedostatky pěstebních technologií, které využívají leguminózní komponenty k obohacování porostů (tedy k popisu reálného stavu). Výstupy workshopu nám umožnily upozornit na dosud nenaplněné příležitosti či hrozby s diverzifikací porostů spojené (pokus o výhled do budoucnosti). Workshopu se zúčastnili zástupci z řad zemědělců, výzkumných pracovníků, šlechtitelů luskovin a semenářských organizací, výrobců zemědělských strojů, dodavatelského a zpracovatelského průmyslu, tvůrců státní zemědělské politiky, sdružení zemědělců a zpracovatelů. Diskuse probíhala v celém spektru účastníků.

Aklei - Zlatý klas 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA 25.8.2023

Zlatý klas 2023 pro kmín kořenný jarní Aklei
Na mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2023 získala naše odrůda kmínu kořenného jarního Aklei cenu Zlatý klas v kategorii rostlinná výroba.

Polní dny Agritec 2023

Tisková zpráva, 30. 6. 2023

Agritec za podpory České technologické platformy rostlinných biotechnologií uspořádal ve svém areálu v Šumperku Polní dny Agritec, které se konaly tradičně ve dvou dnech.
Ve středu 28. června 2023 proběhl Polní den luskovin ve spolupráci s Asociací pěstitelů a zpracovatelů luskovin z.s. Účastníci byli v úvodních přednáškách v sále společnosti Agritec seznámeni s aktuálními informacemi v oblasti pěstování luskovin a s probíhajícím projektem Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe (LEGUMINOSE, https://www.leguminose.eu/), jehož je Agritec Plant Research s.r.o. spoluřešitel. Přímo na poli pak byly návštěvníkům představeny odrůdové zkoušky a pokusy zaměřené na ochranu proti chorobám, škůdcům a plevelům.

Den fascinace rostlinami - Agritec 2023

Tisková zpráva 15. 5. 2023

Dne 12. května 2023 firma Agritec Plant Research s.r.o. v Šumperku uspořádala Den fascinace rostlinami, čímž se zapojila do mezinárodní akce „Fascination of Plants Day“. Ve svém venkovním areálu přivítala na dvě stovky žáků a studentů ze základních a středních škol. Pracovníci Agritecu účastníkům akce interaktivní formou přiblížili svět rostlin kolem nás z různých hledisek a současně jim předali různé zajímavé informace týkající se jejich vlastního výzkumu.

ministryně pro vědu a výzkum v Agritecu

Tisková zpráva, 29. 3. 2023

Ve středu 29. března 2023 navštívila společnost Agritec Plant Research s.r.o. ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová.

Vědecká rada Agritec 2023

Tisková zpráva, 26. 1. 2023

Ve středu 25. ledna 2023 proběhla Vědecká rada společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o., na které byly projednány a vědeckou radou schváleny závěrečné zprávy projektu MZe QK1810072 Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové (2018–2022, hlavní řešitel Ing. Iva Smýkalová, Ph.D.) a MZe-RO-1018 – Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Agritec Plant Research s.r.o. (2018–2022, odpovědný řešitel Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.).

80 let výzkumu v Šumperku

Tisková zpráva, 7. 10. 2022

V letošním roce si připomínáme 80 let zemědělského výzkumu v Šumperku, protože na výzkum zřízený Německem ve městě Mährisch Schönberg (dnešní město Šumperk)  bez přestávky ve společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. navazujeme.

Naše pole v Nabočanech a Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu v Šumperku

Tisková zpráva, 25. 6. 2021.

Zaměstnanci společnosti Agritec Plant Research s.r.o. se jako tradičně zúčastnili celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin. Výstava Naše pole v Nabočanech se uskutečnila ve dnech 15.–16. června 2021. Výzkumní pracovníci na akci prezentovali aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně minoritních zemědělských plodin.

Agram - The 20 Most Innovative Plant Varieties of 2020

Tisková zpráva 29. 4. 2021

Hnědosemennou odrůdu lnu Agram, vyšlechtěnou ve společnosti Agritec Plant Research s.r.o., zařadil magazín European Seed mezi 20 nejinovativnějších odrůd rostlin roku 2020.

Prodejna Agritec - duben 2021

 Tisková zpráva 15. 4. 2021

Ve zcela zrekonstruovaných prostorách otevřela v pondělí 12. dubna 2021 šumperská společnost Agritec prodejnu osiv, substrátů, přípravků na ochranu rostlin, skleníkových výpěstků a krmiv a dalšího zboží pro zahrádkáře.