35. Porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR (16. 5. 2024) [tisková zpráva]

Tisková zpráva 7. 6. 2024

Dne 6. června 2024 se ve velkém sále firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. uspořádala Společnost vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR, z.s.) 35. poradu ředitelů vědeckotechnických parků, které se zúčastnili zástupci 11 vědeckotechnických parků v ČR a Agentury pro podnikání a inovace. Porady se zúčastnilo celkem 18 osob.

SVTP porada ředitelů v Agritecu

Jednatel společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk (Podnikatelský park) Zdeněk Muroň na poradě převzal od prezidenta SVTP ČR, z.s. doc. Ing. Pavla Švejdy, CSc., FEng. osvědčení o akreditaci v rámci 16. Průběžné etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 20. 5. 2024 na období do 31. 12. 2025. Osvědčení je vydáno na základě splnění podmínek pro akreditaci (poskytování služeb, poradenství a prostor pro začínající podnikatele, dále spolupráce s výzkumnými pracovišti, univerzitami nebo vysokými školami) a schválení akreditační komisí.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. je výzkumná organizace se sídlem v Šumperku, která se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti zemědělství se zaměřením na pěstování, šlechtění, využití a integrovanou ochranu především přadných rostlin, luskovin a olejnin.

Kontakt pro média 
Ing. Zdeněk Muroň 
jednatel 
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. 
e-mail: muron@agritec.cz