O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Šlechtění lnu

Šlechtění nových odrůd některých plodin, které jsou v portfoliu společnosti AGRITEC, sahá hluboko do historických počátků samotné existence ústavu jako takového, do 40.–50. let 20. století.

Len

V té době se v ČR šlechtil především přadný len na čtyřech pracovištích a to na šlechtitelské stanici v České Bělé (odrůdy přadného lnu Keřkovský – 1938, Horal – 1950, Rekord – 1950, Modran – 1952, Věra – 1959, Belan – 1971, Horan – 1982), na pracovišti v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem (Domanínský jemný, Domanínský výnosný – 1937), a v tehdejším výzkumném ústavu přadných rostlin v Šumperku Temenici (odrůdy přadného lnu Šumperský jemný – 1946, Šumperský lužický – 1948, Šumperský olejnopřadný – 1948, Textilák – 1950) a později na šlechtitelské stanici Slapy u Tábora (Agron – 1988, Bonet – 1996, Jordán – 1998).

S historií společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. jsou pak spjaty odrůdy přadného lnu (Texa – 1991, Jitka – 1996, Venica – 2007, Rina – 2009) a dále pak především odrůdy olejného lnu Amon (2007), Raciol (2011), Agriol (2016), Agram (2017) a Astella (2020).

Změna šlechtitelských směrů u lnu setého (Linum usitatissimum L.) nastala zejména v prvních letech 21. století, a především pak po vstupu ČR do EU 1. 5. 2004. Vlivem nepříznivých okolností zejména v prvním desetiletí 21. století (odbourání dotací na pěstování přadného lnu, invaze levné lněné suroviny a zboží ze zemí Asie) došlo k poklesu ploch přadného lnu v Evropě, jak v západních zemích (Francie, Holandsko, Belgie), tak i v zemích východní Evropy, nevyjímaje ani Českou republiku. Poprvé v historii pěstování přadného lnu v ČR však došlo i k rušení tírenských závodů a provozů a během několika let došlo ke kompletnímu zániku celého tohoto zpracovatelského sektoru.

Dopad těchto nepříznivých vnějších okolností se negativně promítnul i do šlechtitelské práce společnosti AGRITEC, která musela rychle zareagovat na tuto situaci a z tohoto důvodu bylo v roce 2010 definitivně ukončeno šlechtění odrůd přadného lnu. Veškerá pozornost se zaměřila na šlechtění odrůd olejného lnu s novými kvalitativními vlastnostmi semene (diferencovaný obsah MK, vyšší obsah lignanů, nižší obsah kyanogenních glykosidů) předurčující různé směry využití olejného lnu a tím zvýšení jeho užitkovosti.

Výsledky tohoto šlechtění představují dále popsané čtyři odrůdy olejného lnu:

Vyšlechtěné odrůdy v Agritecu

RACIOL

 • registrace: 2011
 • šlechtitel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • udržovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
 • středně raná modrokvětá odrůda
 • žlutá barva semene
 • rostliny nízké až středně vysoké, odolné poléhání
 • obsah tuku středně vysoký
 • mutačním šlechtěním změněná skladba esenciálních mastných kyselin v oleji v jiném poměru než u ostatních odrůd potravinářského typu
 • střední obsah kyseliny alfa-linolenové
 • jodové číslo středně vysoké

Přednosti

 • příznivá změna poměru esenciálních mastných kyselin v oleji, jedinečná skladba dosud zatím neexistující u druhu Linum usitatissimum L.
 • vysoký výnos semene a tuku
 • pěstitelská rizika výrazná nemá

Hospodářské využití odrůdy:

 • potravinářské využití v pekárenském průmyslu pro posyp pečiva
 • přimíchávání do těst jako bohatý zdroj esenciální omega-3 mastné kyseliny
 • pro výrobu stolního oleje při použití ve studené kuchyni
 • výlisky jako komponent do krmných směsí

Ocenění: Zlatý klas 2013 (Země živitelka)

AGRIOL

 • registrace: 2016
 • šlechtitel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • udržovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
 • pozdní odrůda se středně modrou barvou květu
 • žlutá barva semene
 • hmotnost tisíce semen nízká až střední
 • obsah tuku vysoký
 • mutačním šlechtěním změněná skladba esenciálních mastných kyselin
 • velmi nízký obsah kyseliny alfa-linolenové
 • velmi vysoký obsah kyseliny linolové

Přednosti:

 • nadprůměrný výnos semene a tuku (o 15–20 % vůči ST)
 • pěstitelská rizika výrazná nemá

Hospodářské využití odrůdy:

 • náhrada odrůdy AMON
 • produkce semene pro výrobu stolního oleje pro potravinářské využití
 • v pekárenském průmyslu pro posyp pečiva
 • komponenta k přimíchávání do těst

AGRAM

 • registrace: 2017
 • šlechtitel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • udržovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
 • středně raná modrokvětá odrůda
 • hnědosemenná variace odrůdy RACIOL
 • délka stonku nižší až středně vysoká
 • stonek odolný proti poléhání
 • vyšší odolnost kořenů a báze stonku k chorobám
 • vysoký výnos semene se středně vysokým jodovým číslem (165)
 • mutačním šlechtěním změněný poměr esenciálních mastných kyselin
 • střední obsah kyseliny alfa-linolenové
 • velmi nízký obsah kyanogenních glykosidů

Přednosti:

 • příznivá změna poměru esenciálních mastných kyselin v oleji, jedinečná skladba dosud existující pouze u odrůdy RACIOL
 • pěstitelská rizika výrazná nemá

Hospodářské využití odrůdy:

 • odrůda vhodná k produkci semene na výrobu stolního oleje
 • pro využití v racionální výživě
 • pro využití v pekárenském průmyslu na posyp pečiva, k přimíchávání do těst

Ocenění: Zlatý klas 2018 (Země živitelka)

ASTELLA

 • registrace 2020
 • šlechtitel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • udržovatel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • rostliny nízké až středně vysoké
 • barva květu bílá, hvězdicovitého tvaru
 • barva semen hnědá, hmotnost tisíce semen středně vysoká
 • výnos semen a oleje v rámci celého sortimentu středně vysoký
 • obsah oleje vysoký, skladba mastných kyselin nezměněna
 • jodové číslo vysoké
 • obsah kyseliny alfa-linolenové vysoký až velmi vysoký
 • obsah kyseliny linolové nízký

Ocenění: Zlatý klas 2021 (Země živitelka)

Mezinárodní databáze lnu (International Flax Data Base – IFDB)

Mezinárodní databáze lnu je ve společnosti AGRITEC vedena a koordinována od roku 1994. Managerem této databáze byl v letech 1993–2019 Ing. Martin Pavelek, CSc.

Historii vzniku této mezinárodní databáze předcházelo dlouhodobé „mapování“ genetických zdrojů lnu evropských genových bank a výsledky této „mravenčí“ práce byly shrnuty v souhrnné publikaci: ECP/GR Flax genetic resources in Europe. Ad hoc meeting, 7–8 December, 2001, Prague, Czech Republic, L. Maggioni, M. Pavelek, L. J. M. van Soest and E. Lippman, compilers. 80 pp.

Tato databáze v současné době zahrnuje data 11 141 genových zdrojů přadného a olejného lnu 22 přispívajících genových bank z 15 zemí. Během existence této databáze se několikrát měnila její struktura, co se týká pasportních a popisných deskriptorů, až se nakonec ustálila na souboru ECP/GR deskriptorů, tzv. Multicrop Passport Descriptors (MCPDs).