Astella – středně raná odrůda olejného lnu

ASTELLA je vhodná pro produkci semen, dále na výrobu stolního oleje pro využití v racionální výživě, v pekárenském průmyslu na posyp pečiva, k přimíchávání do těst.

Ocenění Astelly
Cena časopisu Úroda Za inovaci v rostlinné výrobě – Grand Prix Techagro, Brno, 2024.
Zlatý klas na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, 2021.

ASTELLA - olejný len

ASTELLA – olejný len (Linum usitatissimum L.) s klasickým (vysokým až velmi vysokým) obsahem kyseliny alfa-linolenové

Registrace: Česká republika 2020
Ochranná práva odrůdy: 2021
Šlechtitelská práva a udržovatel: Agritec Plant Research s.r.o., Zemědělská 2520/16, Šumperk 787 01, Česká republika

Rodokmen

Olejný len ASTELLA je hnědosemenná odrůda, která jako linie AGT 305/10 pochází z křížení odrůdy olejného lnu s linií, která byla výsledkem křížení dalších odrůd přadného a olejného lnu. Selekce byly zaměřeny na standardní obsah kyseliny linolenové v semenném oleji, na odolnost k poléhání a k důležitým chorobám, na vysoký výnos semene a na vyrovnanost ve znacích dle UPOV. Linie AGT 305/10 byla několik let selektována. Pro opakované dobré výsledky a stabilní obsah mastných kyselin byla tato linie zařazena do státních zkoušek pro registraci a na základě dosažených, dobrých výsledků byla v roce 2020 registrována jako nová hnědosemenná odrůda s klasickou skladbou mastných kyselin pod názvem ASTELLA.

Odrůda olejného lnu Astella je první českou odrůdou s bílým, hvězdicovitým květem. Současně je to první odrůda české provenience s klasickým složením mastných kyselin, s obsahem kyseliny alfa-linolenové vysokým až velmi vysokým (v tříletém průměru v hodnotě 57,3 %) a vysokým obsahem oleje splňující tak požadavky domácích pěstitelů a zpracovatelů.

  • Odrůda Astella má středně dlouhou vegetační dobu, kdy ve srovnání s ostatními odrůdami provenience ČR je nejranější
  • Výnos semen je vysoký s vysokým jodovým číslem (189)
  • Barva semen je hnědá s vysokým až velmi vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové a linolové nízkým a středně vysokou hmotností tisíce semen
  • Odrůda vykazuje vyšší odolnost báze stonku k chorobám
  • Odolnost stonku k poléhání je vysoká
  • Odolnost vůči padlí
  • Rostliny jsou nízké až středně vysoké a tento parametr ukazuje na podstatně jednodušší sklizeň obilními sklízeči

Využití ASTELLY

Odrůda ASTELLA je vhodná pro produkci semen, dále na výrobu stolního oleje pro využití v racionální výživě, v pekárenském průmyslu na posyp pečiva, k přimíchávání do těst. Výlisky mohou být využity jako vynikající biologicky hodnotný doplněk do pečiva nebo do krmných směsí. Z pohledu obsahu mastných kyselin (omega-3 a omega-6) splňuje jako první odrůda českého sortimentu jejich vzájemný poměr. Lněný olej má vysoký obsah (57,3 %) kyseliny alfa linolenové (ALA, C18, n-3 /omega 3/), což je velmi efektivní agens a nabízí významné nutriční výhody a 15,3 % kyseliny linolové (LA, C18, n-6 /omega 6/).

Termín uvedení do zemědělské praxe

V roce 2021 je přihlášeno množení odrůdy Astella na ploše 15 ha, které jako certifikované osivo bude pro osev v roce 2022.

V roce 2020 byla odrůda Astella předstihově množena a získané osivo bylo využito pro osev množení v roce 2021. Zároveň bylo založeno udržovací šlechtění zaručující stabilitu výnosových parametrů nové odrůdy a požadovanou kvalitu osiva. K současnému datu registrujeme potencionální zájemce o pěstování a využití této odrůdy, a to nejen z řad domácích, českých pěstitelů, ale také z Polska, Běloruska a Kazachstánu, zvláště z důvodu vynikajících výsledků ve státním testování, které byly prezentovány formou workshopu.

Z důvodu jiné barvy květu a jeho tvaru je jednodušší selekce případných směsí jiných květů.

Astella - olejný len - leták (2023)

Ke stažení