O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Šlechtění kmínu

Kmín

Rekurentní fenotypová selekce je prováděna tak, že ze šlechtitelského materiálu jsou vybrány nejlepší rostliny. Po jejich prokřížení se osivo smíchá (z každé rostliny ve stejném množství) a tato směs je vyseta. Výchozí populace je rozdělena do bloků, z bloků jsou vybrány nejlepší rostliny, jejichž semena budou opět smíchána pro výsev populace dalšího cyklu. V následujících generacích budou na základě fenotypového projevu vybrány nejlepší rostliny (kmenové matky – Km). Jejich potomstva se vysejí do kmenových školek a hodnotí podle výnosu, zdravotního stavu a dalších kritérií. Nejlepší kmeny jsou přesety do školky prvních výběrů (V1).

Metoda vynuceného samoopylení je považována za nejrychlejší „polní“ postup získání homozygotnosti. Pokusy jsou založeny formou maloparcelních pokusů (většinou parcely o velikosti 1 m²) nebo jako nádobové pokusy ve skleníku. Během samoopylení je hodnocen vliv inbreedingu zejména na zdravotní stav rostlin a výnos. Dostatečně homogenní a homozygotní materiál je následně testován na vybrané šlechtitelské znaky.

Šlechtitelské materiály jsou použity pro odběr a tvorbu diploidních rostlin kmínu. Řeší se optimalizace metodiky tvorby DH kmínu se snahou o rychlejší a úspěšnější postupy, které zvýší produkci semen z DH rostlin.

Uvedené metodické postupy jsou využívány jak u kmínu se standardní délkou vegetační doby (kmín dvouletý), u kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby (kmín ozimý) a také u kmínu jednoletého.

Aklei – kmín jarní (Carum carvi L.)

 • registrace: 2022 (viz Databáze odrůd)
 • udržovatel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • raná odrůda jednoletého kmínu kořenného registrovaná pro jarní pěstování určená k produkci nažek pro potravinářské účely.
 • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní
 • odrůda středně odolná až odolná proti opadávání nažek
 • středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí
 • vlivem kratší vegetační doby napadení vlnovníkem kmínovým ojedinělé
 • výnos nažek středně vysoký až vysoký
 • hmotnost tisíce nažek nízká
 • obsah silic v nažkách nízký, podíl karvonu standardní

APRIM – kmín ozimý (Carum carvi L.)

 • Ocenění: Zlatý klas 2015 na Zemi živitelce, Grand Prix Techagro 2014
 • registrace: 2014 (viz Databáze odrůd)
 • šlechtitel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • udržovatel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • první česká dihaploidní liniová odrůda se zkrácenou délkou vegetační doby
 • obsah silic nad 2,5 % s nadpolovičním podílem karvonu
 • není poškozován hálčivcem kmínovým
 • průměrný výnos nažek nad 2 t/ha

Kmín kořenný ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 238 KB) Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties