Šlechtění kmínu

Kmín

Rekurentní fenotypová selekce je prováděna tak, že ze šlechtitelského materiálu jsou vybrány nejlepší rostliny. Po jejich prokřížení se osivo smíchá (z každé rostliny ve stejném množství) a tato směs je vyseta. Výchozí populace je rozdělena do bloků, z bloků jsou vybrány nejlepší rostliny, jejichž semena budou opět smíchána pro výsev populace dalšího cyklu. V následujících generacích budou na základě fenotypového projevu vybrány nejlepší rostliny (kmenové matky – Km). Jejich potomstva se vysejí do kmenových školek a hodnotí podle výnosu, zdravotního stavu a dalších kritérií. Nejlepší kmeny jsou přesety do školky prvních výběrů (V1).

Metoda vynuceného samoopylení je považována za nejrychlejší „polní“ postup získání homozygotnosti. Pokusy jsou založeny formou maloparcelních pokusů (většinou parcely o velikosti 1 m²) nebo jako nádobové pokusy ve skleníku. Během samoopylení je hodnocen vliv inbreedingu zejména na zdravotní stav rostlin a výnos. Dostatečně homogenní a homozygotní materiál je následně testován na vybrané šlechtitelské znaky.

Šlechtitelské materiály jsou použity pro odběr a tvorbu diploidních rostlin kmínu. Řeší se optimalizace metodiky tvorby DH kmínu se snahou o rychlejší a úspěšnější postupy, které zvýší produkci semen z DH rostlin.

Uvedené metodické postupy jsou využívány jak u kmínu se standardní délkou vegetační doby (kmín dvouletý), u kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby (kmín ozimý) a také u kmínu jednoletého.

Aklei – kmín jarní (Carum carvi L.)

 • registrace: 2022 (viz Databáze odrůd)
 • udržovatel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • raná odrůda jednoletého kmínu kořenného registrovaná pro jarní pěstování určená k produkci nažek pro potravinářské účely.
 • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní
 • odrůda středně odolná až odolná proti opadávání nažek
 • středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí
 • vlivem kratší vegetační doby napadení vlnovníkem kmínovým ojedinělé
 • výnos nažek středně vysoký až vysoký
 • hmotnost tisíce nažek nízká
 • obsah silic v nažkách nízký, podíl karvonu standardní

APRIM – kmín ozimý (Carum carvi L.)

 • Ocenění: Zlatý klas 2015 na Zemi živitelce, Grand Prix Techagro 2014
 • registrace: 2014 (viz Databáze odrůd)
 • šlechtitel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • udržovatel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • první česká dihaploidní liniová odrůda se zkrácenou délkou vegetační doby
 • obsah silic nad 2,5 % s nadpolovičním podílem karvonu
 • není poškozován hálčivcem kmínovým
 • průměrný výnos nažek nad 2 t/ha

Kmín kořenný ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 238 KB) Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties