Agram – raná odrůda olejného lnu

V rámci sortimentu potravinářských odrůd výnos semene a tuku vysoký. Obsah tuku vysoký, skladba mastných kyselin změněna, jodové číslo středně vysoké. Obsah kyseliny alfa-linolenové a linolové středně vysoký.

Len

AGRAM

 • databáze odrůd
 • registrace: 2017
 • šlechtitel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • udržovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
 • středně raná modrokvětá odrůda
 • hnědosemenná variace odrůdy RACIOL
 • délka stonku nižší až středně vysoká
 • stonek odolný proti poléhání
 • vyšší odolnost kořenů a báze stonku k chorobám
 • vysoký výnos semene se středně vysokým jodovým číslem (165)
 • mutačním šlechtěním změněný poměr esenciálních mastných kyselin
 • střední obsah kyseliny alfa-linolenové
 • velmi nízký obsah kyanogenních glykosidů

Přednosti:

 • příznivá změna poměru esenciálních mastných kyselin v oleji, jedinečná skladba dosud existující pouze u odrůdy RACIOL
 • pěstitelská rizika výrazná nemá

Hospodářské využití odrůdy:

 • odrůda vhodná k produkci semene na výrobu stolního oleje
 • pro využití v racionální výživě
 • pro využití v pekárenském průmyslu na posyp pečiva, k přimíchávání do těst

Ocenění: Zlatý klas 2018 (Země živitelka)

Agram - olejný len - leták (2023)