Vědecká rada společnosti Agritec – 2023

Tisková zpráva, 26. 1. 2023

Ve středu 25. ledna 2023 proběhla Vědecká rada společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o., na které byly projednány a vědeckou radou schváleny závěrečné zprávy projektu MZe QK1810072 Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové (2018–2022, hlavní řešitel Ing. Iva Smýkalová, Ph.D.) a MZe-RO-1018 – Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Agritec Plant Research s.r.o. (2018–2022, odpovědný řešitel Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.).

Vědecká rada Agritec 2023

Podány byly i stručné informace o stavu řešení projektů NAZV, TAČR a MŠMT, kde jsou firmy Agritec řešiteli nebo spoluřešiteli:

  • MZe QK21010332 – Mechanismus rezistence řepkových škůdců proti insekticidům, jejich výchozí citlivost k novým insekticidům a dopad insekticidních aplikací na vývoj larev škůdců a jejich přirozených nepřátel. (2021–2025)
  • MZe ČR QK1910302 – Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy (2019–2023)
  • MZe ČR QK21010151 – Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod (2021–2024)
  • MŠMT LTI20007 – Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu (2020–2023)
  • MZe ČR QK1810391 Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi (2018–2022)
  • TAČR TN01000062 Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin (2018–2022)
  • TAČR SS01020374 – Biostimulační přípravky na bázi mikroskopických řas pro použití v zemědělství (2020–2023)

Vědecká rada se konala ve velkém sále společnosti a zároveň bylo možné se k ní připojit i on-line v prostředí aplikace Microsoft Teams.

Celkem se vědecké rady účastnilo 43 účastníků z řad členů vědecké rady, hostů a zaměstnanců společnosti Agritecu. Po projednání zpráv projektů proběhla diskuse k získaným výsledkům.

Kontaktní osoba
Jiří Čížek
knihovník
Agritec Plant Research s.r.o.
E-mail: cizek@agritec.cz
Tel.: 583 382 144