Setkání s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou

Tisková zpráva, 29. 3. 2023

Ve středu 29. března 2023 navštívila společnost Agritec Plant Research s.r.o. ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová.

ministryně pro vědu a výzkum v Agritecu

Při setkání s vedením firmy, kterého se zúčastnili jednatelé Agritecu Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a Ing. Zdeněk Muroň, vedoucí oddělení luskovin a technických plodin Ing. Marie Bjelková, Ph.D. a vědecký sekretář Ing. Prokop Šmirous, CSc., se paní ministryně věnovala zejména výsledkům aplikovaného zemědělského výzkumu. Po krátkém úvodu k více něž 80leté historii zemědělského výzkumu v Šumperku se diskuse stočila zejména na současné výsledky výzkumné práce ve společnosti Agritec. Kromě výsledků ve formě nových odrůd lnu, kmínu, metodik pro pěstování rostlin se rozhovor přiblížil k problematice financování výzkumu a také hodnocení výsledků výzkumu a výzkumných organizací.

Ředitel Agritecu Prokop Šmirous k setkání uvedl: „S paní ministryní jsme probrali současný systém hodnocení výzkumných organizací, možnosti spolupráce mezi dalšími typy výzkumných organizací a samozřejmě jsme se dostali také k problematice financování výzkumu. Porozuměli jsme si v nutnosti zaměření na získávání výzkumných projektů nejen z českých grantových agentur, ale i mezinárodních, zejména z programů Evropské unie.“

Agritec Plant Research s.r.o. je výzkumná organizace se sídlem v Šumperku, která se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti zemědělství se zaměřením na pěstování, šlechtění, využití a integrovanou ochranu vlákenných rostlin, luskovin a olejnin.

Kontaktní osoba
Jiří Čížek
knihovník
Agritec Plant Research s.r.o.
E-mail: cizek@agritec.cz
Tel.: 583 382 144