Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně (2015)

Úroda. 2015, 63(5), 78–84. ISSN 0139-6013.

SEIDENGLANZ, M., HUŇADY, I.: Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně. Úroda. 2015, 63(5), 78–84. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku