Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD) (2014)

Correlation between susceptibility to pyrethroid lambda-cyhalothrin and neonicotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD) in pollen beetle populations from the Czech Republic and Slovakia

V letech 2011-2013 byla testována citlivost českých a částečně i slovenských populací blýskáčků (2011: 86 populací, 2012: 68 populací, 2013: 60 populací) současně na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid. V mnoha případech byly mezi jednotlivými populacemi zaznamenány signifikantní rozdíly (p<0,05) v hodnotách LD50 a LD90 pro lambda-cyhalothrin i thiacloprid. Mezi netransformovanými hodnotami LD50 a LD90 odhadnutými pro obě účinné látky nebyla zaznamenána žádná korelace. U transformovaných hodnot byla zaznamenána slabá avšak signifikantní korelace (r = 0.38291) mezi Log10 hodnotami LD90 odhadnutými pro obě látky jen v roce 2012. České populace blýskáčků vykazují velmi nízkou citlivost na lambda-cyhalothrin a vysokou variabilitu v kontaktní citlivosti na thiacloprid.

Prosperující olejniny = Prosperous oil crops: 2014: sborník referátů z konference katedry rostlinné výroby ČZU v Praze: [sborník konference s mezinárodní účastí]: Praha, 11.12.2014: Větrný Jeníkov, 12.12.2014. V Praze: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s 78–81. Agricultura-scientia-prosperitas. ISBN 978-80-213-2517-3.

Rotrekl Jiří; Kolařík Pavel; Hrudová Eva; Tóth Pavel; Havel Jiří; Spitzer Tomáš; Bernardová Milena
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/14:#0000280
Přečtěte si více: