Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé? (2016)

SEIDENGLANZ, Marek, Vojtěch HLAVJENKA a Jaroslav ŠAFÁŘ. Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé? Agromanuál. 2016, 11(8), 54–56. ISSN 1801-7673.

článek v odborném periodiku