Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
+420 725 963 829
+420 583 382 128

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky
3 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
4 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
5 The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations
6 Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé
7 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
8 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
9 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
10 Proč jsou škody od krytonosců větší než dříve
11 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
12 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
13 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
14 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
15 Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet
16 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
17 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
18 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
19 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
20 Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku
21 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
22 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
23 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
24 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
25 Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky
26 Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application
27 Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům
28 Causa: Stonkoví krytonosci 2020
29 Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům
30 Aktuální poznatky o fomovém černání stonku řepky