Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky (2020)

ŠAFÁŘ Jaroslav. Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky. Úroda. 2020, 68(4), 67–70. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: