Integrovaná ochrana kmínu kořenného (2019)

VACULÍK, Antonín, Eliška ONDRÁČKOVÁ a Jaroslav ŠAFÁŘ. Integrovaná ochrana kmínu kořenného. Úroda. 2019, 67(1), 52–54. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku