Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového (2018)

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, a Igor HUŇADY. Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového. Úroda. 2018, 66(10), 54–57. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: