Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?

SEIDENGLANZ, Marek1, Romana BAJEROVÁ1, Veronika ROSKÓOVÁ, Jaroslav ŠAFÁŘ1. Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům? Úroda. 2020, 68(2), 36–42. ISSN 0139-6013. [1APR, QK1820081, QJ1610217, MZE-ROI1018, Jost (oponovaný článek)].