Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům? (2020)

SEIDENGLANZ, Marek1, Romana BAJEROVÁ1, Veronika ROSKÓOVÁ, Jaroslav ŠAFÁŘ1. Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům? Úroda. 2020, 68(2), 36–42. ISSN 0139-6013. [1APR, QK1820081, QJ1610217, MZE-ROI1018, Jost (oponovaný článek)].

článek v odborném periodiku