Ochrana porostů luskovin proti škůdcům (2006)

Prevention of growth of leguminous against pests

Byly publikovány první ověřené údaje (po dvou letech řešení projektu č. 1B44008) týkající se metodického přístupu k ochraně porostů (semenářských) hrachu proti zrnokazovi hrachovému s cílem dosáhnout produkci semen napadenou pod limitní hranici 1 %.

Úroda. 2006(54), 2: P12–P15.

článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/06:01:_3775!RIV06-MZE-48392952